Pārlekt uz galveno saturu

Digitālās prasmes iesācējiem

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
Mācību centrs "FIBRA"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 1
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Bez priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesa rezultātā attīstīt digitālās prasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu ikdienā, vispārējai digitālās kompetences attīstībai, lai uzlabotu digitālo tehnoloģiju pielietošanu ikdienas darbā. Attīstīt prasmes veidot mūsdienīgu saziņu, izmantojot digitālās tehnoloģijas.

Izglītības procesā apgūt zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par digitālo vidi, par to nozīmi mūsu dzīvē.

2. Attīstīt praktiskās iemaņas patstāvīgam darbam ar datoru.

3. Sniegt zināšanas informācijas iegūšanā, strukturēšanā un analizēšanā.

4. Veicināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu komunikācijā.

5. Attīstīt iemaņas informācijas meklēšanā, novērtēšanā un izmantošanā, satura radīšanā un kritiskajā domāšanā.

6. Sniegt zināšanas par prasmi pielietot ergonomikas principus.

7. Veidot izpratni un pielietot drošības principus IT vidē.

8. Veidot izpratni par interneta resursu pielietošanu.

Galvenās tēmas

Digitālās pamatprasmes:

Ievads informātikā

Darba vietas ergonomika

Digitālās ierīces

Darbs Windows vidē

Tastatūras ergonomika

Digitālās prasmes dzīvei un darbam:

Informācijas iegūšanas un apstrādes pamati

Digitālā drošība

Digitālās tehnoloģijas un to izmantošana komunikācijā

Digitālā satura plānošana un veidošana

Problēmu risināšanas prasmju attīstības pamatiDigitālās prasmes dzīvei un darbam

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Tehnoloģiskās iekārtas, materiāli un palīgmateriāli atbilstoši izglītības programmai (nodrošina izglītības iestāde).

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
41
Praktiskie darbi (klātiene)
119
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Atbrīvošanas aleja 94A, Rēzekne, LV-4601
Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5401
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas nov.
Stacijas iela 46, Daugavpils, LV-5401
P. Miglinīka iela 34A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Īstenošanas periods (nedēļās)
16
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukts
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51.20
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas