Pārlekt uz galveno saturu

Digitālās prasmes iesācējiem

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "Baltijas Datoru Akadēmija"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 2
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Minimālas priekšzināšanas par datoru lietošanu (prot lietot elektronisko pastu un tīmekļa adreses).
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajiem apgūt datoru lietošanas pamatus, kas ļautu patstāvīgi lietot datoru, internetu un izmantot e-pakalpojumus, veicinot dzīves kvalitātes uzlabošanos, iekļaušanos sociālajā dzīvē un informācijas sabiedrībā.

Izglītības procesā tiks nodrošināta iespēja iegūt:

1. datorlietošanas pamatus;

2. prasmes un iemaņas darbam ar datoru;

3. prasmes un iemaņas darbam ar failiem, dokumentiem un e-pastu;

4. prasmes un iemaņas darbam internetā un e-risinājumu, e-pakalpojumu izmantošanā;

5. prasmes un iemaņas darbam ar tekstapstrādes programmām (piem., MS Word);

6. prasmes un iemaņas darbam ar izklājlapu programmām (piem., MS Excel);

7. prasmes un iemaņas darbam ar prezentāciju veidošanas programmām (piem., MS PowerPoint);

8. prasmes un iemaņas, veidojot infografikas;

9. prasmes un iemaņas darbā ar Google tehnoloģijām;

10. prasmes un iemaņas darbā ar sociālajiem tīkliem (Facebook biznesa konts);

11. prasmes un iemaņas atrast sev piemērotu datoru (izpratne par to funkcionālajām atšķirībām);

12. prasmes un iemaņas darbam ar dažādiem multivides rīkiem.

Galvenās tēmas

1.      Datorlietošanas pamatprasmes

2.      Datorzinību pamati

3.      Interneta un tīmekļa pamati

4.      Google tehnoloģiju pamati

5.      Infografikas un sociālo tīklu pamati

6.      Tekstapstrādes pamati

7.      Izklājlapu pamati

8.      Prezentāciju pamati

9.      Ciparu multivides pamati 

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamo datoru specifikācija: procesors vismaz Intel Core I3, 4 GB RAM , 500 GB disks (SSD vai HDD), vēlams DVD diskdzinis, tīkla karte, 20" monitors, interneta pieslēgums, Microsoft Windows 10 vai ekvivalenta operētājsistēma, Microsoft Edge vai ekvivalenta pārlūkprogramma un vismaz Microsoft Office 2016 vai ekvivalenta programmatūra.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
30
Praktiskie darbi (klātiene)
130
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda