Pārlekt uz galveno saturu

Digitālas prasmes iesācējiem

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "Pārvaldnieku izglītības iestāde"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 1
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Nav nepieciešamas priekšzināšanas.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesā nodrošināt iespējas apgūt:

1. dažādas ikdienas lietotnes, lai paaugstinātu mācību un darba produktivitāti;

2. prasmi iedziļināties informācijas sistēmu un tiešsaistes rīku dažādībā un lietošanas apguvē, lai nostiprinātu digitālās prasmes un izvēlētos atbilstošāko risinājumu ikdienišķās problēmsituācijās;

3. zināšanas par intelektuālā īpašuma tiesībām;

4. prasmi rīkoties atbildīgi digitālo tehnoloģiju izmantošanas procesā.

Galvenās tēmas

Attālinātas mācības - izaicinājumi un ieguvumi.

Informācijas iegūšana un apstrāde.

Digitālā pratība: programmvadāmu ierīču pārvaldība, lietotnes, tām raksturīgākās un kopīgās funkcijas.

Digitālā identitāte un pratība: informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošanas iespējas.

Digitālā satura plānošana un veidošana.

Teksta apstrādes lietotņu izmantošana ikdienas darbā.

Aprēķinu veidošana izklājlapu lietotnē.

Prezentāciju sagatavošana un vadīšana.

Problēmu risināšanas prasmju attīstība.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Stacionārais vai portatīvais dators ar pieeju internetam

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
48
Praktiskie darbi (klātiene)
112
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Avotu iela 12A, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Inženieru iela 101A, Ventspils, LV-3601
Lomonosova iela 1 k-4, Rīga, LV-1019
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Pils iela 14, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Īstenošanas periods (nedēļās)
15
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas