Pārlekt uz galveno saturu

Digitālās prasmes iesācējiem

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
MC Alfa - mācību centrs
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 1
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Nav nepieciešamas priekšzināšanas
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas par:

 • Ikdienas lietotņu apgūšanu un lietošanu, lai paaugstinātu mācību un darba produktivitāti;
 • Informācijas sistēmu un tiešsaistes rīku dažādību un lietošanas apguve, lai nostiprinātu digitālās prasmes un izvēlētos atbilstošāko risinājumu ikdienišķās problēmsituācijās;
 • Intelektuālo īpašuma tiesību ievērošana un rīkošanās atbildīgi digitālo tehnoloģiju izmantošanas procesā.
 • Ievērot normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti.

Attīstīt izglītojamā prasmes:

 • Lietot datortīklus un izplatītākās programmatūras datu ieguvei un apstrādei.
 • Pamatoti izvēlēties, pielāgot un lietot piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus darba uzdevumu izpildei un profesionālai pilnveidei.
 • Ar patstāvīgo darbu palīdzību nostiprināt iegūtās zināšanas.

Galvenās tēmas
 • Informācijas iegūšana un apstrāde;
 • Digitālā pratība:programmvadāmu ierīču pārvaldība, lietotņu un tām raksturīgāko un kopīgo funkciju;
 • Digitālāidentitāte un pratība informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu zmantošanas iespējas;
 • Digitalā satura plānošana un veidošana;
 • Tekstapstrades lietotņu izmantošana ikdienas darbā;
 • Aprēķinu veidošana izklājlapu lietotnē;
 • Prezentāciju sagtavošana un vadīšana;
 • Problēmu risināšanas prasmju attīstība.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Ar visu tehnisko nepieciešamo nodrošinājumu mācību centrs klātienes nodarbībām nodrošinās, lūgums ņemt līdzi pierakstu kladi un pildspalvu.

Mājasdarbu, patstāvīgo darbu izpildei ārpus mācību centra un tiešsaistes nodarbībām Jums būs nepieciešams:• Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu WEB kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu

• MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs

• Microsoft Teams vai Zoom aplikācija (tiešsaistes nodarbībām)

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
78
Praktiskie darbi (klātiene)
82
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Aspazijas bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas