Pārlekt uz galveno saturu

Digitālās prasmes finanšu un audita darbiniekiem

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LZRA IZGLĪTĪBAS CENTRS"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Darba pieredze vai profesionāla izglītība nozarē
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Iegūt zināšanas, prasmes un kompetences par:

-jaunākajiem informācijas tehnoloģiju jēdzieniem un kategorijām mūsdienu digitālajā pasaulē;

- galvenajiem digitālajiem instrumentiem un tos pielietojumu finanšu darbā (tostarp Googles un citu interneta resursus pielietošanu darbā ar finansēm);

- informācijas izgūšanu no VID un citām datu bāzēm, ko izmanto nodokļu aprēķināšanā un finanšu uzskaitē;

- dažādu programmu piedāvātajām automatizācijas un digitalizācijas iespējām ar mērķi samazināt kļūdu rašanos cilvēciskā faktora ietekmē;

- datu apstrādes rīkiem un datu glabāšanas variantiem, un pārzināt to apvienošanas iespējas;

- ektronisko dokumentu apstrādes priekšrocībām un citiem digitālajiem risinājumiem;

- komunikācijas un prezentācijas prasmes elektroniskā vidē

Galvenās tēmas

- Darbs ar tiesību normām un datu bāzēm finanšu jomā digitālā vidē;

- Teksta redaktora MS Word un EXCEL izmantošana finanšu darbā;

- Datu importēšana, validācija un konsolidācija. Ievads datu vizualizācijā, izmantojot Excel Power Pivot, Excel Power Query un PowerBI;

- Informācijas resursi interneta tīklā finanšu darbam, ieskats jaunākajās attīstības tendencēs;

- Digitālu prezentāciju veidošana un prezentācijas māksla attālinātā vidē;

- Komunikācija digitālās vides apstākļos un darba procesu vadība

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

1. Klēpja dators ar interneta pieslēgumu, videokameru;

2. Mobilais telefons ar interneta pieslēgumu;

3. Biroja materiāli (mapes, plastikāta vāciņi un citi piederumi personīgai lietošanai)

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
45
Praktiskie darbi (klātiene)
115
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Pulkveža Brieža iela 15-7, Rīga, LV-1010
Īstenošanas periods (nedēļās)
17
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas