Pārlekt uz galveno saturu

Digitālās prasmes darba vajadzībām

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Ar priekšzināšanām datoru lietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Izprot normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti.

2. Prot lietot interneta tīklus un izplatītākās programmatūras datu ieguvei un apstrādei.

3. Prot izstrādāt digitāla, interaktīva satura materiālus izmantojot dažāda veida digitālos rīkus.

4. Spēj izvēlēties, pielāgot un lietot piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus darba uzdevumu izpildei un profesionālai pilnveidei.

Galvenās tēmas
 • Datu un ierīču drošība
 • Internets
 • Informācijas iegūšana un apstrāde
 • Digitālo tehnoloģiju izmantošana komunikācijā
 • Digitālā satura plānošana un veidošana
 • Problēmu risināšanas prasmju attīstība
 • www lapu veidošana
 • Datora lietošanas un rīkošanās ar datnēm
 • Teksta redaktors word
 • Izklājlapas excel
 • Prezentācijas
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Datorkomplekts (klēpjdators), webkamera, mikrofons, skandas

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
111
Praktiskie darbi (klātiene)
49
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
Brīvības iela 47, Balvi, Balvu nov.
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda