Pārlekt uz galveno saturu

Digitālās prasmes (ar priekšzināšanām)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Operētājsistēmas pamatfunkcijas, darbs ar datnēm Darbs ar MS Word, Excel, PowerPoint.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Prot praktiski izmantot informācijas meklēšanas paņēmienus, iegūt sev nepieciešamo informāciju, saglabāt un pārvaldīt to.

2. Prot izmantot sociālo mediju.

3. Spēj patstāvīgi izstrādāt, rediģēt un modificēt digitālo saturu.

4. Spēj nodrošināt digitālā satura un ierīču aizsardzību, aizsargāt personas datus un privātumu.

5. Prot strādāt ar vairākām operētājsistēmām.

6. Prot strādāt ar dokumentu apstrādes programmām.

7. Prot ieviest virtualizācijas risinājumus un pārvaldīt tos.

Galvenās tēmas
 • Digitālās prasmes (ar priekšzināšanām)
 • Intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzība
 • Virtualizācijas risinājumu ieviešana un pārvaldība
 • Operētājsistēmas, to veidi, pielietojums
 • Dokumentu apstrādes programmas
 • Mākoņkrātuves programmas, datu rezerves kopiju veidošana
 • Attālinātās piekļuves programma
 • Informācijas publicēšana internetā, mājaslapu izveide, publicēšana
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personālais dators, aprīkots ar lietojumprogrammām un pieeju internetam.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
38
Praktiskie darbi (klātiene)
122
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Pasta iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas