Pārlekt uz galveno saturu

Digitālās grāmatvedības datorprogrammas pamati

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datoru lietošanas pamatprasmes (DigComp 2.limenis), grāmatvedības pamati.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zina : veikt datu analīzi un darba rezultātu izvērtēšanu izmantojot digitālos rīkus; digitālo tehnoloģiju izmantošanu un mūsdienīgām metodēm uzņēmuma saimniecisko darījumu grāmatvedības uzskaites veikšanā, izmantojot datorprogrammu; grāmatvedības uzskaites formām, jaunākajām datorprogrammām un to izmantošanas iespējām; uzņēmuma saimniecisko darījumu un citu grāmatvedības operāciju digitālu grāmatošanu; iegrāmatoto datu analīzi, veidojot gan iekšējās, gan likumdošanā paredzētās finanšu atskaites; elektronisko dokumentu, to pārvaldību un to juridisko spēku.

Prot : veikt datu, informācijas un digitālā satura pārlūkošanu, meklēšanu un filtrēšanu, izvērtēšanu un pārvaldību; veikt digitālo rīku pārvaldību; datorizēti veikt uzņēmuma saimniecisko darījumu grāmatvedības uzskaiti, izmantojot datorprogrammu; veikt aprēķinus un ievadīt informāciju datorprogrammā; darba algu aprēķinu grāmatvedības datorprogrammā; sagatavot dažāda veida finanšu atskaites - gan uzņēmuma iekšējās, gan likumdošanā paredzētās; gada pārskata sastādīšanā; uzņēmuma saimniecisko darījumu un citu grāmatvedības operāciju digitālu grāmatošanu; grāmatvedības datu uzskaiti un finanšu analīzi, izmantojot datorprogrammu.

Spēj : veikt datu, informācijas un digitālā satura avotu analīzi, salīdzinājumu un izvērtēšanu; datorizēti veikt uzņēmuma saimniecisko darījumu grāmatvedības uzskaiti, izmantojot datorprogrammu; veikt aprēķinus un ievadīt informāciju datorprogrammā; analizēt informāciju par saimnieciskās darbības uzdevumu izpildi; sagatavot dažāda veida finanšu atskaites, atspoguļojot uzņēmuma finanšu stāvokli; sagatavot gada pārskatu izmantojot datorprogrammu; analizēt iegūtos datus un sniegt uzņēmuma finanšu situācijas novērtējumu.

Galvenās tēmas

·         Tiesiskie pamati un grāmatvedības organizācija

·         Elektronisko dokumentu pārvaldība

·         Datorizētā grāmatvedība

·         Digitālo atskaišu sagatavošana

·         Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Nodrošina izglītības iestāde

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
60
Praktiskie darbi (klātiene)
100
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Saules iela 38, Daugavpils, LV-5401
Atbrīvošanas aleja 121B, Rēzekne, LV-4601
Raiņa iela 13, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu nov.
P. Miglinīka iela 34A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Īstenošanas periods (nedēļās)
15
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
440.00
Līdzmaksājums, €
44.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas