Pārlekt uz galveno saturu

Digitālās grāmatvedības datorprogrammas pamati

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Mācību centrs "BUTS"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatzināšanas grāmatvedībā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Izprast grāmatvedības datorizētās uzskaites risinājuma lietošanu.
 • Veikt aprēķinus darba tabulās, ievadīt informāciju datorprogrammā.
 • Attīstīt nepieciešamās digitālās prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas grāmatveža darbā.
 • Izdarīt ierakstus uzskaites un grāmatvedības datorprogrammā.
 • Veikt darba algas aprēķinu grāmatvedības datorprogrammā.
 • Uz pārskatu un citu dokumentu kopsavilkuma pamata uzkrāt informāciju par saimnieciskās darbības uzdevumu izpildi.
 • Sistematizēt un apstrādāt skaitlisko informāciju.
 • Lietot praksē iegūtās teorētiskās zināšanas un sastādīt gada pārskatu (bilanci).
Galvenās tēmas
 • Grāmatvedības pamati.
 • Grāmatvedības organizācija uzņēmumā.
 • Ilgtermiņa ieguldījumi.
 • Apgrozāmie līdzekļi.
 • Nodokļi, to veidi un nodevas.
 • Kreditori.
 • Grāmatvedības datorprogrammas iespējas.
 • Pamatlīdzekļu uzskaite grāmatvedības datorprogrammā.
 • Apgrozāmo līdzekļu uzskaite grāmatvedības datorprogrammā.
 • Pašu kapitāls datorprogrammā.
 • Uzkrājumi datorprogrammā.
 • Kreditoru uzskaite grāmatvedības datorprogrammā.
 • Darba samaksas aprēķināšana un uzskaite grāmatvedības datorprogrammā
 • Gada pārskats.
 • Ieņēmumu un izdevumu uzskaite grāmatvedības datorprogrammā. Peļņas vai zaudējumu aprēķins.
 • Bilances sagatavošana grāmatvedības datorprogrammā.
 • Pievienotās vērtības nodoklis, tā uzskaite grāmatvedības datorprogrammā.
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, IIN uzskaite grāmatvedības datorprogrammā.
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, uzskaite grāmatvedības datorprogrammā.
 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis datorprogrammā.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

KLĀTIENES mācībām nepieciešamo materiāltehnisko aprīkojumu nodrošina MC BUTS.

ATTĀLINĀTO tiešsaistes nodarbību mācību satura apguvei personai ir nepieciešams dators, kas aprīkots ar standarta biroja programmatūru (piemēram, Windows operētājsistēma un MS Office). Datoram ir jābūt aprīkotam ar skaļruni, mikrofonu un web kameru (var izmantot arī atsevišķi pieslēdzamas ierīces), un ir jābūt pieejamam stabilam interneta savienojumam.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
73
Praktiskie darbi (klātiene)
87
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Bērzaines iela 15, Cēsis, Cēsu nov.
Rīgas iela 28, Limbaži, Limbažu nov.
Varšavas iela 24, Daugavpils, LV-5404
Rīgas iela 26, Krāslava, Krāslavas nov.
Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes nov.
Pils iela 21, Alūksne, Alūksnes nov.
Jāņa iela 4, Jelgava, LV-3001
Nākotnes iela 2, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Domes iela 3, Līvāni, Līvānu nov.
Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas nov.
Rūpniecības iela 20, Madona, Madonas nov.
18. novembra iela 35, Rēzekne, LV-4601
Rīgas iela 7, Saldus, Saldus novads
Krišjāņa Valdemāra iela 2A, Talsi, Talsu nov.
Meža iela 7, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Raiņa iela 16, Valka, Valkas nov.
Ģertrūdes iela 29/31, Ventspils, LV-3601
Meža iela 7, Rīga, LV-1048
Kungu iela 9, Liepāja, LV-3401
Lāčplēša iela 125, Rīga, LV-1003
Brīvības iela 47, Balvi, Balvu nov.
Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu nov.
Tirgus iela 22, Ludza, Ludzas nov.
Kalna iela 8, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Gaismas iela 20A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Īstenošanas periods (nedēļās)
14
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
440.00
Līdzmaksājums, €
44.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas