Pārlekt uz galveno saturu

Digitālais un sociālo tīklu mārketings praksē

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "AMIPROF"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datorlietošanas pamatprasmes
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesā dot iespējas iegūt zināšanas un apgūt prasmes:

- par mārketinga pamatprincipiem, to nozīmi un likumsakarībām elektroniskā vidē. Izprast digitālā un sociālo tīklu mārketinga izmantošanas iespējas zīmola attīstībai un pārdošanas veicināšanai;

- apgūt zināšanas un praktiski izveidot sava uzņēmuma/pakalpojuma/produkta pozicionējumu, veikt konkurentu izpēti, izveidot klientu profilu. Izveidot SVID analīzi Microsoft programmās;

- apgūt zināšanas un praktiski ieveidot satura un digitālā mārketinga stratēģiju, izvirzīt mērķus, sastādīt plānu mērķu sasniegšanai. Izveidot digitālā mārketinga kampaņu, izprast analītikas iespējas;

- apgūt zināšanas par Fizisko personu datu apstrādes likuma un Autortiesību likumu prasībām attiecībā uz elektroniskā mārketinga produktiem. Praktiski novērtēt apstākļus, kuros šie likumi jāievēro un attiecīgi, kādas darbības jāveic;

- apgūt kampaņu veidošanas praktiskās zināšanas, izveidojot tekstus, attēlus un video savam digitālajam un sociālo tīklu mārketingam.

Galvenās tēmas

Ievads praktiskajā mārketingā, digitālais un sociālo tīklu mārketings.

Digitālais uzņēmuma/produkta/ pakalpojuma pozicionējums mūsdienu praksē.

Digitālā mārketinga stratēģija un tās realizēšana uzņēmumu praksē, pielietojot  Microsoft PowerPoint.

Digitālā satura veidošana mārketingā.

Likumdošanas un ētikas normas praksē.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu, audio un video funkcijām.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
53
Praktiskie darbi (klātiene)
107
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Pulkveža Brieža iela 15-7, Rīga, LV-1010
Īstenošanas periods (nedēļās)
17
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas