Pārlekt uz galveno saturu

Digitālais mārketings un digitālās sabiedriskās attiecības

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "PURE Academy"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatlīmenis darbā ar Microsoft Office programmām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Izprast digitālā mārketinga un digitālo sabiedrisko attiecību lomu integrētās komunikācijas īstenošanā un izstrādāt integrētās komunikācijas stratēģiju digitālai videi.
 • Pielietot digitālā mārketinga un digitālo sabiedrisko attiecību instrumentus.
 • Īstenot veiksmīgu integrēto komunikāciju digitālajā vidē.
 • Izmantot IT rīkus vizuālu un audiovizuālu vēstījumu un modernu prezentāciju veidošanai.
Galvenās tēmas
 • Mārketinga un sabiedrisko attiecību īstenošana digitālā vidē (Digitālais mārketings un digitālā mārketinga komunikācija; Digitālās sabiedriskās attiecības; Integrētā komunikācija; Digitālās vides attīstība un daudzveidība; Integrētās komunikācijas stratēģijas izstrāde digitālai videi)
 • Digitālā mārketinga un digitālo sabiedrisko attiecību instrumenti (Sociālie mediji; Reklāma; Mājas lapa; E-pasti; Mobilie tālruņi u.c.)
 • Integrētās komunikācijas īstenošana digitālā vidē (Saturiski bagāta vēstījuma izveide; Viedokļu līderu iesaiste; Auditorijas iesaiste; Komunikācijas biežums un labākais laiks; Komunikācijas tonis; Reaģēšana uz kritiku un sūdzībām; Meklētājprogrammu optimizācija (SEO); Dizaina nozīme; Biežāk pieļautās kļūdas, komunicējot digitālajā vidē u.c.)
 • IT rīki vizuāla un audiovizuāla vēstījuma veidošanai (Tendences audio, video un foto izmantošanā; IT rīki attēlu apstrādei un rediģēšanai; IT rīki skaņas ierakstīšanai, apstrādei un rediģēšanai; IT rīki video apstrādei, rediģēšanai un montāžai; Jaunākās prezentāciju veidošanas lietotnes; Citi IT rīki)
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu un Microsoft Office programmas (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point)

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
48
Praktiskie darbi (klātiene)
112
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Tirgoņu iela 25, Liepāja, LV-3401
Rīgas iela 50, Liepāja, LV-3401
Īstenošanas periods (nedēļās)
14
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas