Pārlekt uz galveno saturu

Digitālais mārketings

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Latvijas Universitāte
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Studiju programmas nosaukums
Akadēmiskā maģistra studiju programma "Vadības zinības"
Izglītības dokuments
Apliecība par studiju kursa apgūšanu
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Prasmes pieslēgties un piedalīties tiešsaistes nodarbībā MS Teams, BBB
vai Zoom programmās.
Ir vēlamas mārketinga pamatu zināšanas.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas:

1. iegūst izpratni par digitālā mārketinga kompleksa elementiem un kanāliem;

2. iegūst izpratni par uzņēmuma digitālā mārketinga stratēģijas izvēles principiem;

3. iegūst izpratni par uzņēmuma mārketinga komunikācijas īstenošanas principiem digitālajā vidē;

4. izprot tīmekļa vietņu veidošanas mārketinga principus;

5. izprot patērētāju uzvedības īpatnības digitālajā vidē;

Prasmes:

6. iegūst digitālo tehnoloģiju - sociālo tīklu mārketinga un Google Ads izmantošanas prasmes,

7. iegūst digitālā satura veidošanas prasmes uzņēmuma/organizācijas kopējo mērķu sasniegšanai;

8. iegūst prasmes uzņēmuma/organizācijas digitālā mārketinga aktivitāšu novērtēšanai;

9. iegūst prasmes pārvaldīt digitālā mārketinga profesionālo terminoloģiju;

Kompetences:

10. veido un novērtē digitālā mārketinga saturu;

11. izvēlas digitālās tehnoloģijas uzņēmuma/organizācijas mārketinga darbības plānošanas un īstenošanas procesā;

12. identificē uzņēmuma/organizācijas digitālā mārketinga problēmas un izstrādā to risinājumus.

Galvenās tēmas

1. Digitālā mārketinga būtība. Digitālā mārketinga komplekss. Prasības pret digitāla mārketinga speciālistu kompetencēm.

2. Pircēju rīcības īpatnības digitālajā vidē. Digitālā segmentēšana.

3. Interneta projektu veidošana un vadīšana.

4. Interneta veikalu funkcionēšana.

5. Mājaslapu veidošanas mārketinga principi.

6. Sociālo mediju mārketinga īpatnības un stratēģijas.

7. Satura mārketinga īpatnības. Satura/Konteksta reklāma.

8. Interaktīvā mārketinga komunikācija kā integrētās mārketinga komunikācijas sastāvdaļa.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

1) Dators ar interneta pieslēgumu;

2) Datoram jābūt aprīkotam ar funkcionējošu kameru un mikrofonu (ja datorā tie nav iebūvēti, tad nepieciešams papildus pievienot austiņas/mikrofonu un kameru).

Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
32
Patstāvīgais darbs
48
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
8
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas