Pārlekt uz galveno saturu

Digitālais mārketings

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Bez priekšzināšanām digitālajā mārketingā. Priekšzināšanas datoru lietošanā.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Attīstīt izglītojamo pamatzināšanas un prasmes, izmantojot informācijas tehnoloģijas:

Gūt priekšstatu par patērētāju rīcību digitālajā vidē, reklāmas un preču, pakalpojumu virzīšanas pasākumu īstenošanu, atbilstošu mārketinga aktivitāšu plānošanu;Iepazīties ar mārketinga plāna izstrādes būtību un satura plānošanu;Sniegt praktiskās pamatprasmes digitālo rīku un līdzekļu pielāgošanā mārketinga aktivitāšu veicināšanā.

Galvenās tēmas

Digitālā mārketinga būtība;

Patērētāju rīcība tirgū un digitālā mārketinga mērķauditorija;

Satura mārketings un meklētājprogrammu optimizācija;

Tīmekļa vietņu veidošanas principi un pielāgošana digitālā mārketinga vajadzībām;

Tīmekļa vietņu dizains un nozīme;

Tīmekļa vietņu analīze un analīzes rīki;

E-pasta, īsziņu, saziņas aplikāciju mārketings;

Uzņēmuma konts sociālo tīklu mārketingā;

Sociālo tīklu mārketinga kampaņas;

Elektroniskās komercijas platformas un to izmantošanas iespējas;

Drošība un riski digitālajā vidē;

Digitālā mārketinga plāna būtība, sastāvdaļas, izstrāde un pielāgošana;

Noslēguma pārbaudījums.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators, interneta pieslēgums, kamera, mikrofons.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
48
Praktiskie darbi (klātiene)
112
Noslēguma pārbaudījums
eksāmens
Īstenošanas vietas
Graudu iela 40, Liepāja, LV-3401
Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050
Meistaru iela 10, Rīga, LV-1050
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas