Pārlekt uz galveno saturu

Digitālā un interaktīvā satura izstrāde un izmantošana

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "Eiropas Tālmācības centrs"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamata iemaņas datoru lietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Zināšanas un izpratne par interaktīva un satura veidošanas pamatprincipiem, digitālo rīku izmantošanu dizaina veidošanai un prezentācijām.
 • Iepazīties un izprast veidus, kā radīt, rediģēt skaidri definētu un ierastu saturu ierastos formātos un radoši izpausties.
 • Zināšanas un izpratne par komunikācijas un sadarbības rīkiem.
 • Prasme izveidot vienkāršu digitālu un interaktīvu saturu izmantojot digitālos rīkus un iekļaut tos prezentācijās.
 • Prasme pielāgot digitālo vidi, ierīces un aizsargāt izveidoto digitālo saturu.
 • Spēja modificēt, attīrīt, uzlabot un integrēt-radot jaunu interaktīvu digitālo saturu.
 • Spēja iekļauties digitālā vidē un sagatavot vienkāršu digitālu un interaktīvu saturu, veidot prezentācijas ar animāciju elementiem un dizaina noformējumu.
Galvenās tēmas
 • Digitālās prasmes interaktīva satura izstrādei- Attēlu uzņemšana un apstrādes pamati, Video filmēšana un video veidošanas pamati un  apstrāde, Animētu attēlu veidošana, Animētu video stāstu veidošana.
 • Digitālās vides un ierīču pielāgošana un drošība- Tālruņa lietotņu izmantošana un tālruņa pielāgošana, Digitālās vides un ierīču pielāgošana, Drošība, Digitālā satura aizsardzība.
 • Komunikācija un sadarbības rīki un platformas-Google konts, Digitālās platformas komunikācijai uz sadarbībai, Mākoņkrātuves.
 • Digitālās prasmes dizaina materiālu un prezentāciju veidošanai, iekļaujot animācijas elementus (Digitālās prasmes dizaina veidošanai,Prezentāciju PowerPoint dizaina veidošana un prezentēšana, Dizaina veidošana un prezentēšana Canva, SketchUp, Pencil 2D, Animiz Animation Maker, Dizaina elementa izstrāde)
 • Noslēguma pārbaudījums.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Lai persona sekmīgi piedalītos programmas apguvē nepieciešams viedtālrunis, planšete vai dators, interneta pieslēgums, Microsoft Office programmu pakete. Ieteicama kamera un mikrofons. Mācību laikā iespēja datorā instalēt mācībām nepieciešamās programmas.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
68
Praktiskie darbi (klātiene)
92
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Lomonosova iela 1 k-4, Rīga, LV-1019
Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401
Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • darba dienās, darba laikā
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas