Pārlekt uz galveno saturu

Digitālā satura mārketings

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Studiju programmas nosaukums
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Mārketings un pārdošana”
Izglītības dokuments
APLIECĪBA
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Nav nepieciešamas specifiskas zināšanas.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas:

Izprot digitālo rīku pielietošanas iespējas.

Izprot komunikācijas kanālu pielietojumu digitālajā mārketingā.

Izprot elektronisko rīku izmantošanu tirgus analīzei.

Prasmes:

Prot veikt uzņēmuma situācijas analīzi digitālā mārketinga pasākumu un rīku pielietošanā.

Prot izvēlēties efektīvākos digitālā mārketinga rīkus.

Prot uzlabot digitālā mārketinga saturu

Prot plānot digitālā mārketinga stratēģijas.

Kompetences:

Spēj formulēt un analizēt dažādas digitālā mārketinga problēmsituācijas un sniegt priekšlikumus šo situāciju atrisināšanai.

Spēj integrēt mārketinga komunikācijas rīkus, tai skaitā digitālā mārketinga rīkus, izvirzīto mārketinga mērķu sasniegšanai.

Spēj plānot, realizēt un analizēt visus pieejamos digitālā mārketinga rīkus, nosakot efektīvākos atbilstošai kampaņai.

Spēj operatīvi, balstoties uz analīzes datiem, pielāgot, mainīt, papildināt attiecīgos digitālā mārketinga rīkus attiecīgajos pasākumos vai kampaņās

Galvenās tēmas

Digitālā mārketinga pamatprincipi.

Digitālā mārketinga rīki un to pielietošanas priekšrocības un trūkumi.

Digitālā mārketinga stratēģijas un to efektīva izveide.

Komunikācijas stratēģijas digitālajā vidē.

Digitālie tirgus pētījumi.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personālais dators, aprīkots ar lietojumprogrammām un pieeju internetam.

Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
40
Patstāvīgais darbs
40
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Pasta iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Īstenošanas periods (nedēļās)
10
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukts
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas