Pārlekt uz galveno saturu

Digitālā mārketinga rīki un stratēģijas

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju modulis
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Studiju programmas nosaukums
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Digitālais mārketings"
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Informātika (lietotāju līmenis), Uzņēmējdarbības pamati, Tirgzinības pamati
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Prot patstāvīgi strādāt ar populārākajām digitālā mārketinga platformām

2. Prot analizēt izmantoto digitālā mārketinga rīku efektivitāti

3. Zina Latvijā un pasaulē izplatītākos digitālā mārketinga rīkus un kanālus

4. Spēj saprast profesionālo literatūru, izprotot terminoloģiju

5. Spēj patstāvīgi turpināt pilnveidot savas zināšanas nozarē

6. Prot analizēt mērķauditorijas paradumus, pielietojot IKT

7. Spēj izstrādāt uzņēmuma digitālā mārketinga stratēģiju, t.sk. pielietojot IKT, atbilstoši noteiktajiem mērķiem

8. Spēj izstrādāt budžetu, izmantojot IKT

9. Prot patstāvīgi strādāt ar populārākajām digitālā mārketinga platformām Prot analizēt izmantoto digitālā mārketinga rīku efektivitāti

10. Zina Latvijas un pasaules digitālā mārketinga tendences

11. Zina Latvijā un pasaulē izplatītākos digitālā mārketinga rīkus un kanālus

12. Spēj saprast profesionālo literatūru, izprotot terminoloģiju, t.sk. zina galvenos darbības rādītājus jeb KPI, spēj tos analizēt

Galvenās tēmas
 • Satura mārketings: blogi, e-pasta mārketings
 • Sociālie tīkli
 • Maksas reklāma digitālajā vidē, reklāmas kanāli: PPC  reklāma, Display reklāma, CPA
 • Digitālā mārketinga aktivitāšu analīze
 • Digitālā mārketinga rīki un kanāli
 • Mērķauditorijas paradumi digitālajā vidē un to analīze, pielietojot IKT
 • Digitālā mārketinga stratēģijas izstrāde, izmantojot IKT
 • Budžeta izstrāde, izmantojot IKT
 • Darbs ar digitālā mārketinga platformām
 • Digitālā mārketinga tendences Latvijā un pasaulē
 • Galvenie KPI
 • Digitālā mārketinga stratēģijas mērķu un stratēģijas noteikšana
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamajam nepieciešamais aprīkojums: dators vai planšetdators, vai jebkura cita viedierīce, austiņas vai skaļrunis (var būt integrētais) un interneta pieslēgums vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu. Papildus programmatūru instalēšana nav nepieciešama, to nodrošina izglītības iestāde, izmantojot mākoņrisinājumus.

Kopējais stundu skaits
160
Kontaktstundas
64
Patstāvīgais darbs
96
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Skolas iela 22, Rīga, LV-1010
Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
Mācību cena, €
720.00
Līdzmaksājums, €
72.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas