Pārlekt uz galveno saturu

Digitālā mārketinga metodes un rīki

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datora lietošanas pamatprasmes
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zina: zina un ievēro LR uzņēmējdarbības organizēšanas un elektroniskās komercijas organizēšanas likumdošanu un citus, ar uzņēmējdarbību, saistošos normatīvos dokumentus; digitālā marketinga darba plānošanas un kontroles metodes; dažādu elektroniskās vides mediju un mārketinga metožu pielietošanu uzņēmuma preču un pakalpojumu popularizēšanā, uzņēmuma tēla uzlabošanā un komunikācijā ar esošajiem un potenciālajiem klientiem.

Prot: izmantot zināšanas par dažādu elektroniskās vides mēdiju un mārketinga metožu pielietošanu uzņēmumā, uzņēmuma tēla uzlabošanā un komunikācijā ar esošiem potenciālajiem klientiem; pielietot mārketinga metodes preču popularizēšanai; izmantot praktiskās iemaņas mārketinga komunikācijas sagatavošanā un realizēšanā, izmantojot digitālā mārketinga rīkus un mēdijus; izmantot elektroniskās komercijas rīkus un medijus; veidot uzņēmuma tēla uzlabošanu izmantojot digitālās iespējas; attīstīt digitālās mārketinga stratēģijas; izmantot dažādu digitālo programmnodrošinājumu.

Spēj: organizēt, izmantot un uzturēt drošu darba vietu, ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un sniegt pirmo palīdzību; orientēties mārketingā, reklāmas jautājumos; veidot komunikāciju ar esošiem un potenciāliem klientiem; izmantot zināšanas par dažādu elektroniskās vides mēdiju un mārketinga metožu pielietošanu uzņēmumā, uzņēmuma tēla uzlabošanā un komunikācijā ar esošiem potenciālajiem klientiem; ievērot profesionālās ētikas principus, izkopt un izprast komunikatīvās prasmes; izvēlēties un atlasīt nepieciešamo informāciju, pašizglītoties.

Galvenās tēmas

·         Digitālā mārketinga pamatprincipi

·         Mērķa auditorijas definēšana

·         Domēni un elektroniska pasta pielietošana. Digitālā mārketinga veidi

·         Satura mārketings un SEO

·         Tiešsaistes rīki biznesam

·         WEB dizains

·         Marketinga komunikācijas plāna sastādīšana

·         Sabiedrības un cilvēku drošība

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Nodrošina izglītības iestāde

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
74
Praktiskie darbi (klātiene)
86
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Saules iela 38, Daugavpils, LV-5401
Atbrīvošanas aleja 121B, Rēzekne, LV-4601
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu nov.
P. Miglinīka iela 34A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Raiņa iela 13, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Īstenošanas periods (nedēļās)
15
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas