Pārlekt uz galveno saturu

DIGITĀLĀ MĀRKETINGA ANALĪZE AR GOOGLE ANALYTICS, GOOGLE DATA STUDIO, GOOGLE ADS

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Studiju programmas nosaukums
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Digitālais mārketings"
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Tirgzinības, lietišķā informātika
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1.Zina Latvijas un pasaules digitālā mārketinga tendences

2.Zina Latvijā un pasaulē izplatītākos digitālā mārketinga analīzes rīkus

3.Spēj saprast profesionālo literatūru, izprotot terminoloģiju, t.sk. zina galvenos analīzes rādītājus, spēj tos analizēt

4.Prot praktiski pielietot Google Analytics, digitālā mārketinga satura attīstībai un virzībai tirgū

5. Prot praktiski pielietot Google Data Studio, digitālā mārketinga satura attīstībai un virzībai tirgū

6. Prot praktiski pielietot Google Ads, digitālā mārketinga satura attīstībai un virzībai tirgū

Galvenās tēmas
 • Digitālā mārketinga analīzes mērķi
 • Digitālo analīzes rīku nozīme digitālā produkta/pakalpojuma virzībā, mārketinga mērķu sasniegšanai
 • Praktiska Google Analytics pielietošana
 • Praktiska Google Data Studio pielietošana
 • Praktiska Google Ads pielietošana
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamajam nepieciešamais aprīkojums: dators vai planšetdators, vai jebkura cita viedierīce, austiņas vai skaļrunis (var būt integrētais) un interneta pieslēgums vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu. Papildus programmatūru instalēšana nav nepieciešama, to nodrošina izglītības iestāde, izmantojot mākoņrisinājumus.

Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
32
Patstāvīgais darbs
48
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Skolas iela 22, Rīga, LV-1010
Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
12
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas