Pārlekt uz galveno saturu

Digitālā identitāte un informācijas drošība

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Daugavpils Universitāte
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 1
Studiju programmas nosaukums
Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Bioloģija"
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datora lietošanas pamatzināšanas
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas:

1. Pārzina digitālo vidi - internets, e-pasts, tiešsaistes portāli, informācijas meklēšana un atlasīšana (t.sk. pēc ticamībās pakāpes).

2. Pārzin digitālās identitātes pamatus.

3. Pārzina tīkla etiķeti (netiķeti), digitālo saziņas līdzekļu izmantošanas kultūru un personas datu aizsardzību.

4. Pārzina kiberdrošības pamatus, drošību internetā un digitālo ierīču un tīkla kiberhigiēnu.

5. Pārzina digitālā satura autortiesību un licenču noteikumus.

Prasmes:

6. Prot lietot digitālās ierīces, sagatavot tos darbam attālinātajai darba videi.

7. Prot pielietot zināšanas par kiberdrošības un personas datu aizsardzības aspektiem ikdienas dzīvē.

8. Prot autorizēties un lietot Valsts, pašvaldību un citus sabiedrībai pieejamus portālus.

9. Prot uzglabāt, organizēt, atgūt un veidot, rediģēt vienkāršu digitālo saturu vienkāršos formātos.

10. Prot atvērt, strādāt, koplietot dažādā veida digitālos dokumentus un datnes.

11. Prot identificēt veidus, kā aizsargāt savas ierīces un digitālo saturu.

12. Prot strādāt ar dažādā veida vienkāršu programmnodrošinājumu, t.sk. eParakstītājs, lietotni eParaksts mobile un citus.

13. Prot sagatavot un parakstīt elektroniskos dokumentus.

Kompetences:

14. Iekļaujas diskusijās par digitālo ierīču izmantošanu darbam/mācībām attālināti un par digitālo tehnoloģiju pielietojumu ikdienas dzīvē.

15. Prot atpazīt digitālos pakalpojumus, lai iesaistītos sabiedrības aktivitātēs.

16. Prot atpazīt digitālās transformācijas darbā.

17. Spējīgs meklēt pašattīstības iespējas un iespējas sekot līdzi digitālās evolūcijas jaunumiem.

Galvenās tēmas

1. Datoru un viedierīču izmantošana un sagatavošana darbam.

2.Tīkla etiķete (netiķete), digitālo saziņas līdzekļu izmantošanas kultūra.

3. Kiberdrošības pamati, drošība internetā un kiberhigiēna.

4. Ievads vispārīgā datu aizsardzības regulā.

5. Informācijas meklēšana, portālu izmantošanas pamati, informācijas filtrēšana un meklēšana pēc noteiktiem kritērijiem un atslēgvārdiem.

6. Meklētās informācijas ticamības izvērtēšana.

7. Digitālās identitātes pamati, eParaksts, banku un divfaktoru autentifikācijas izmantošana.

8. eParaksts portāla izmantošana, eParakstītājs, eParaksts mobile uzstādīšana un lietošana.

9. Dokumentu parakstīšana ar drošo elektronisko parakstu.

10. Dažādu digitālo rīku un e-pakalpojumu izmantošanas pamati.

11. Ievads Valsts, pašvaldību un citos pakalpojumu portālos.

12.Programmnodrošinājuma veidi, licencēšanas un autortiesību noteikumi.

13.Bezmaksas programmnodrošinājums un to pielietošana informācijas apstrādē.

14. Mākoņglabātuves izmantošanas pamati un to kiberdrošība.

15.Mākoņglabātuves un datņu kopīgošana.

16. Dažādo digitālo saziņas līdzekļu un videokonferenču platformu izmantošana (WhatsApp, E-pasts, Instagram, Zoom, Microsoft Teams un citi.).

17.Datoru, viedierīču un citu datu nesēju utilizācija un to ietekme uz apkārtējo vidi.

18.Datoru un viedierīču vienkāršo tehnisko problēmu identificēšana un novēršana.

19.Digitālās kompetences paaugstināšanas mācīblīdzekļu meklēšana, attālinātas un klātienes apmācības priekšrocības un trūkumi.

20.Digitālās tendences un to izmantošana darbā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu

Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
32
Patstāvīgais darbs
48
Noslēguma pārbaudījums
Prezentācija
Īstenošanas vietas
Parādes iela 1, Daugavpils, LV-5401
Īstenošanas periods (nedēļās)
6-8
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas