Pārlekt uz galveno saturu

Digitālā identitāte un informācijas drošība (1.līmenis)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "Mācību centrs plus"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 1
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Personām bez digitālām prasmēm
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Prast nokonfigurēt viedierīces darbam digitālajā vidē un izmantot tās dažāda veida saziņai.
 • Pilnveidot zināšanas par digitālo identitāti.
 • Izveidot un attīstīt prasmi strādāt ar valsts un pašvaldības portāliem un kā parakstīt dokumentus izmantojot drošo elektronisko parakstu.
 • Izveidot un attīstīt prasmi veidot teksta dokumentus, digitālos dokumentus un sagatavot tos e-parakstīšanai.
 • Izveidot un attīstīt prasmi lietot interneta resursus, meklēt un atrast vajadzīgo informāciju, izmantot e-pasta pakalpojumus.
 • Izveidot priekšstatu par drošu interneta lietošanu, datu aizsardzības nepieciešamību un metodēm.
 • Prast atpazīt E-pakalpojumus, lai iesaistītos sabiedriskās aktivitātēs.
 • Prast identificēt veidus, kā aizsargāt savas ierīces un digitālo saturu.
 • Iepazīstināt studējošos ar Eiropas un Latvijas Republikas normatīviem dokumentiem kuri aizsargā cilvēku personīgo informāciju.
Galvenās tēmas
 • Datoru un viedierīču izmantošana un sagatavošana darbam.
 • Tīkla etiķete (netiķete), digitālo saziņas līdzekļu izmantošanas kultūra.
 • Kiberdrošības pamati, drošība internetā un kiberhigiēna.
 • Ievads vispārīgā datu aizsardzības regulā.
 • Informācijas meklēšana, portālu izmantošanas pamati, informācijas filtrēšana un meklēšana pēc noteiktiem kritērijiem un atslēgvārdiem.
 • Digitālās identitātes pamati, eParaksts, banku un divfaktoru autentifikācijas izmantošana.
 • Dažādu digitālo rīku un e-pakalpojumu izmantošanas pamati.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Tiešsaistes lekciju apmeklēšanai dators, telefons, vai planšete ar stabilu interneta pieslēgumu un pārlūkprogrammu. Viedierīce vēlama ar kameras un mikrofona izmantošanas iespējām.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
47
Praktiskie darbi (klātiene)
113
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
18. novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401
1. maija iela 5, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Viestura iela 5, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Dīķu iela 1, Krāslava, Krāslavas nov.
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda