Pārlekt uz galveno saturu

Digitālā identitāte un informācijas drošība

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
Daugavpils Universitāte
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 1
Studiju programmas nosaukums
BSP "Bioloģija"
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datora lietošanas pamatzināšanas
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas:

1. Pārzina digitālo vidi - internets, e-pasts, tiešsaistes portāli, informācijas meklēšana un atlasīšana (t.sk. pēc ticamībās pakāpes).

2. Pārzin digitālās identitātes pamatus.

3. Pārzina tīkla etiķeti (netiķeti), digitālo saziņas līdzekļu izmantošanas kultūru un personas datu aizsardzību.

4. Pārzina kiberdrošības pamatus, drošību internetā un digitālo ierīču un tīkla kiberhigiēnu.

5. Pārzina digitālā satura autortiesību un licenču noteikumus.

Prasmes:

6. Prot lietot digitālās ierīces, sagatavot tos darbam attālinātajai darba videi.

7. Prot pielietot zināšanas par kiberdrošības un personas datu aizsardzības aspektiem ikdienas dzīvē.

8. Prot autorizēties un lietot Valsts, pašvaldību un citus sabiedrībai pieejamus portālus.

9. Prot uzglabāt, organizēt, atgūt un veidot, rediģēt vienkāršu digitālo saturu vienkāršos formātos.

10. Prot atvērt, strādāt, koplietot dažādā veida digitālos dokumentus un datnes.

11. Prot identificēt veidus, kā aizsargāt savas ierīces un digitālo saturu.

12. Prot strādāt ar dažādā veida vienkāršu programmnodrošinājumu, t.sk. eParakstītājs, lietotni eParaksts mobile un citus.

13. Prot sagatavot un parakstīt elektroniskos dokumentus.

Kompetences:

14. Iekļaujas diskusijās par digitālo ierīču izmantošanu darbam/mācībām attālināti un par digitālo tehnoloģiju pielietojumu ikdienas dzīvē.

15. Prot atpazīt digitālos pakalpojumus, lai iesaistītos sabiedrības aktivitātēs.

16. Prot atpazīt digitālās transformācijas darbā.

17. Spējīgs meklēt pašattīstības iespējas un iespējas sekot līdzi digitālās evolūcijas jaunumiem.

Galvenās tēmas

1. Datoru un viedierīču izmantošana un sagatavošana darbam.

2. Tīkla etiķete (netiķete), digitālo saziņas līdzekļu izmantošanas kultūra.

3. Kiberdrošības pamati, drošība internetā un kiberhigiēna.

4. Ievads vispārīgā datu aizsardzības regulā.

5. Informācijas meklēšana, portālu izmantošanas pamati, informācijas filtrēšana un meklēšana pēc noteiktiem kritērijiem un atslēgvārdiem.

6. Meklētās informācijas ticamības izvērtēšana.

7. Digitālās identitātes pamati, eParaksts, banku un divfaktoru autentifikācijas izmantošana.

8. eParaksts portāla izmantošana, eParakstītājs, eParaksts mobile uzstādīšana un lietošana.

9. Dokumentu parakstīšana ar drošo elektronisko parakstu.

10. Dažādu digitālo rīku un e-pakalpojumu izmantošanas pamati.

11. Ievads Valsts, pašvaldību un citos pakalpojumu portālos.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu

Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
32
Patstāvīgais darbs
48
Noslēguma pārbaudījums
Prezentācija
Īstenošanas vietas
Parādes iela 1, Daugavpils, LV-5401
Īstenošanas periods (nedēļās)
6-8
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas