Pārlekt uz galveno saturu

Digitālā grāmatvedība

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LZRA IZGLĪTĪBAS CENTRS"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Darba pieredze vai profesionālā izglītība nozarē
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesā izglītojamie apgūst:

- digitālās grāmatvedības pamatjēdzienus un kategorijas;

- digitālo risinājumu instrumentus un stratēģijas;

- izprot elektronisko dokumentu apriti un pārvaldību uzņēmumā;

spēju analizēt uzskaites pilnveidošanas iespējas un organizēt uzņēmumā pakāpenisku papīra dokumentu aizstāšanu ar citām tehnoloģijām

Galvenās tēmas

Darbs ar grāmatvedību regulējošām normām un to saistība ar digitālo vidi;

Publiski pieejamie finanšu pārskati elektroniskā vidē;

Digitālā grāmatvedības organizācija Latvijā sastopamās grāmatvedības uzskaites sistēmas un to raksturojums;

Bilances posteņu novērtēšana un inventarizācija elektroniskā vidē; Nodokļu aprēķinu automatizācija;

Datu automatizētas apstrādes aspekti e-komercijā;

Elektroniskie dokumenti uzņēmējdarbībā un grāmatvedībā;

Reģistru veidošanas labā prakse digitālā vidē;

Gala pārbaudījums par pāreju uz digitālo grāmatvedību.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

1. Klēpja dators ar interneta pieslēgumu, videokameru;

2. Mobilais telefons ar interneta pieslēgumu;

3. Biroja materiāli (mapes, plastikāta vāciņi un citi piederumi personīgai lietošanai)

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
73
Praktiskie darbi (klātiene)
87
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Pulkveža Brieža iela 15-7, Rīga, LV-1010
Īstenošanas periods (nedēļās)
17
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas