Pārlekt uz galveno saturu

Digitālā grāmatvedība

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju modulis
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Studiju programmas nosaukums
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Uzņēmējdarbība"
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Informātika (lietotāju līmenis), Uzņēmējdarbības pamati, Finanšu grāmatvedība
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. Zina un izprot digitālo grāmatvedību reglamentējošo likumdošanu, normatīvos aktus

2. Zina, prot un spēj sastādīt, izmantojot informāciju tehnoloģijas, elektroniskos grāmatvedības dokumentus (elektroniskie dokumenti ar juridisko spēku: rēķini, pavadzīmes, līgumi, akti, protokoli iekšējās atskaites un pārskati, iesniegumi, rīkojumi, elektroniskie inventarizācijas dokumenti, kases dokumenti u.c.)

3. Zina, prot un spēj pieteikt un izmantot elektronisko parakstu. Prot un spēj pārbaudīt elektroniskā paraksta derīgumu

4. Prot un spēj sagatavot elektronisko dokumentu kopijas un atvasinājumus papīra formā

5. Prot un spēj elektroniskos dokumentus droši uzglabāt mākoņvidē

6. Zina elektronisko dokumentu arhivācijas pamatnostādnes

7. Zina populārākās grāmatvedības uzskaites programmas- galvenās priekšrocības un trūkumus

8. Izprot grāmatvedības datorprogrammas PayTraq būtību un darbības pamatprincipus.

9. Pārzina grāmatvedības datorprogrammu PayTraq un to atsevišķo apakšsistēmu darbu.

10. Spēj pielietot apgūtās zināšanas par datorprogrammas PayTraq sagatavošanu darbam, datu ievadi, atskaišu sagatavošanu praktiski.

11. Spēj praktiski veikt saimniecisko operāciju grāmatojumus un ierakstus grāmatvedības kontos un uzskaites reģistros, izveidot atskaites konkrētajā grāmatvedības datorprogrammā PayTraq.

12. Spēj patstāvīgi darboties konkrētajā grāmatvedības datorprogrammā PayTraq.

Galvenās tēmas
 • Attaisnojuma dokumenti un to izveide digitālajā grāmatvedībā (rēķini, pavadzīmes, līgumi, akti, protokoli iekšējās atskaites un pārskati, iesniegumi, rīkojumi, elektroniskie inventarizācijas dokumenti, kases dokumenti u.c.)
 • E-paraksts: tā pieteikšana, izmantošana, pārbaudīšana
 • Elektronisko dokumentu kopijas un atvasinājumi papīra formā
 • Elektronisko dokumentu drošība un uzglabāšana mākoņvidē
 • Elektronisko dokumentu arhivēšana
 • Grāmatvedības uzskaites programmas, to priekšrocības un trūkumi
 • Galveno uzstādījumu un uzņēmuma datu ievadīšana programmā
 • Naudas līdzekļu uzskaite kasē un bankā
 • Avansu norēķinu uzskaite datorprogrammā
 • Citi finanšu dokumentu (saimnieciskās operācijas) sagatavošana
 • Darba samaksas aprēķins un uzskaite datorprogrammā
 • Pamatlīdzekļu uzskaites dokumentu apstrāde
 • Atskaišu un pārskatu sagatavošana datorprogrammā
 • Digitālā grāmatvedība un reglamentējošā likumdošana, normatīvie akti
 • Grāmatvedības datorprogrammu iedalījums un izvēles kritēriji
 • Grāmatvedības datorprogrammu lietošanu reglamentējošie normatīvie akti
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamajam nepieciešamais aprīkojums: dators vai planšetdators, vai jebkura cita viedierīce, austiņas vai skaļrunis (var būt integrētais) un interneta pieslēgums vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu. Papildus programmatūru instalēšana nav nepieciešama, to nodrošina izglītības iestāde, izmantojot mākoņrisinājumus.

Kopējais stundu skaits
160
Kontaktstundas
64
Patstāvīgais darbs
96
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Skolas iela 22, Rīga, LV-1010
Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
Mācību cena, €
720.00
Līdzmaksājums, €
72.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas