Pārlekt uz galveno saturu

Digitālā biroja darba vadība

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "Eiropas Tālmācības centrs"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Prasmes datorlietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Zināšanas un izpratne par biroja digitālo vadību.
 • Zināšanas un izpratne par digitālā paraksta un digitālo rīku izmantošanu organizācijas biroja darbībā.
 • Prasme pārzināt elektronisko dokumentu izveidi un apriti uzņēmumā, vadot biroju digitālā vidē.
 • Prasmes pielietot jaunākās tehnoloģijas komandas darba vadībā un saliedēšanā.
 • Spēja izvēlēties un izmantot atbilstošākās digitālās tehnoloģijas un rīkus digitālai biroja vadībai.

Galvenās tēmas

Biroja darbs digitālā vidē

 • Elektronisko dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas.
 • Darbs ar datoru un programmām dokumentu noformēšanā, formatēšanā, rediģēšanā-Dokumenti WORD sistēmā. Dokumenti EXCEL darba vidē. Dokumenti PDF/A darba vidē. Dokumentu noformēšana, formatēšana, rediģēšana. Prezentāciju izveide Power Point darba vidē.
 • Dokumentu apstrāde, uzglabāšana un koplietošana, strādājot ar tiem tiešsaistē.
 • Elektroniskais paraksts un e adrese.
 • Elektronisko dokumentu aprite-Kā, sūtīt, labot, reģistrēt elektroniskos dokumentus. Dokumentu un informācijas aprite Outlook vidē.
 • Elektronisko dokumentu arhivēšana un nodošana valsts glabāšanā.

Instrumenti un metodes efektīvai digitālā biroja darba vadībai.

 • Instrumenti un metodes digitālā biroja darba organizācijai un  vadībai.
 • Elektroniskā organizācijas dokumentu pārvaldības sistēma (EDPS).
 • Digitāla personāla vadība.
 • E-pasts un e-komunikācija.
 • Digitālā komunikācija, identitāte ievērojot digitālo etiķeti.
 • Videokonferenču iespējas darbā.
 • Jaunu programmu uzstādīšana, ierīču pieslēgšana.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Lai persona sekmīgi piedalītos programmas apguvē nepieciešams viedtālrunis, planšete vai dators, interneta pieslēgums, Microsoft Office programmu pakete. Ieteicama kamera un mikrofons. Mācību laikā iespēja datorā instalēt mācībām nepieciešamās programmas.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
66
Praktiskie darbi (klātiene)
94
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Lomonosova iela 1 k-4, Rīga, LV-1019
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • darba dienās, darba laikā
 • jaukts
Mācību cena, €
440.00
Līdzmaksājums, €
44.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas