Pārlekt uz galveno saturu

Digitālā biroja darba vadība

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Mācību centrs "BUTS"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatzināšanas par biroja darba vadības procesiem
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Pārvaldīt dažādus, biroja darbā nepieciešamos digitālos rīkus, jaunākās tehnoloģijas un biroja tehniku, pārzināt informācijas ieguves veidus, avotus, metodes un prast tos pielietot.
 • Prast izstrādāt, noformēt un reģistrēt lietvedības dokumentus elektroniskā vidē, izmantojot dažādas programmas, kā arī pārzināt elektronisko dokumentu aprites nosacījumus.
 • Prast optimizēt, plānot un vadīt biroja darba procesus un projektus, veidot darba grafikus, plānot savu un biroja darba laiku, izmantojot dažādus digitālos rīkus.
 • Prast organizēt un vadīt sapulces, izmantojot video saziņas rīkus.
 • Pārzināt e-pastu kultūru, prast vadīt tiešsaistes un telefona sarunas ar klientiem, sadarbības partneriem un darbiniekiem atbilstoši lietišķai etiķetei
 • Apgūt zināšanas un iemaņas darbā ar dažādām datorprogrammām un pārzināt darba aizsardzības prasības darbā ar datoru.
 • Iegūt zināšanas par komandas veidošanu, attīstību un apmācību, un prast pielietot jaunākās tehnoloģijas komandas darba vadīšanā un saliedēšanā.
Galvenās tēmas
 • Biroja darba vadība.
 • Administratīvais darbs.
 • Darbs ar datoru un programmām.
 • Lietišķā saskarsme un komunikācija.
 • Personāla attīstība.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

KLĀTIENES mācībām nepieciešamo materiāltehnisko aprīkojumu nodrošina MC BUTS.

ATTĀLINĀTO tiešsaistes nodarbību mācību satura apguvei personai ir nepieciešams dators, kas aprīkots ar standarta biroja programmatūru (piemēram, Windows operētājsistēma un MS Office). Datoram ir jābūt aprīkotam ar skaļruni, mikrofonu un web kameru (var izmantot arī atsevišķi pieslēdzamas ierīces), un ir jābūt pieejamam stabilam interneta savienojumam.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
40
Praktiskie darbi (klātiene)
120
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Bērzaines iela 15, Cēsis, Cēsu nov.
Rīgas iela 28, Limbaži, Limbažu nov.
Varšavas iela 24, Daugavpils, LV-5404
Rīgas iela 26, Krāslava, Krāslavas nov.
Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes nov.
Pils iela 21, Alūksne, Alūksnes nov.
Jāņa iela 4, Jelgava, LV-3001
Nākotnes iela 2, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Domes iela 3, Līvāni, Līvānu nov.
Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas nov.
Rūpniecības iela 20, Madona, Madonas nov.
18. novembra iela 35, Rēzekne, LV-4601
Rīgas iela 7, Saldus, Saldus novads
Krišjāņa Valdemāra iela 2A, Talsi, Talsu nov.
Meža iela 7, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Raiņa iela 16, Valka, Valkas nov.
Ģertrūdes iela 29/31, Ventspils, LV-3601
Meža iela 7, Rīga, LV-1048
Kungu iela 9, Liepāja, LV-3401
Lāčplēša iela 125, Rīga, LV-1003
Brīvības iela 47, Balvi, Balvu nov.
Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu nov.
Tirgus iela 22, Ludza, Ludzas nov.
Kalna iela 8, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Gaismas iela 20A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Īstenošanas periods (nedēļās)
14
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
440.00
Līdzmaksājums, €
44.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas