Pārlekt uz galveno saturu

DevOps pamatprincipi un labās prakses

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "FITA"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes strādāt ar biroja programmatūru.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs patstāvīgi un atbilstoši savām vajadzībām veikt skaidri definētus uzdevumus un risināt neierastas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā:1. izprast un pielietot DevOps principus;2. komunicēt funkcionālās un tehniskās specifikācijas IKT komandām, kas atbild par IKT risinājumu uzturēšanu un attīstību;3. izprast funkcionālo/tehnisko izmaiņu ietekmi uz lietotājiem;4. plānot un koordinēt darbības, kas nepieciešamas, lai mazinātu izmaiņu ietekmi (apmācība, dokumentācija, jauni procesi utt.);5. izprast IKT sistēmu integrācijas tehnikas;6. mērīt sistēmas veiktspēju pirms, sistēmas integrācijas un pēc tās;7. dokumentēt un reģistrēt darbības, problēmas un ar tām saistītas problēmu novēršanas aktivitātes;8. pārbaudīt, vai integrēto sistēmu iespējas un efektivitāte atbilst specifikācijām;9. aizsargāt/izveidot datu dublējumu, lai nodrošinātu datu integritāti sistēmas integrācijas laikā;10. apzināt un piesaistīt ekspertus, kas vajadzīgi sadarbspējas problēmu risināšanai;11. koordinēt sākotnējo atbalsta pakalpojumu sniegšanu, tostarp lietotāju apmācību;12. koordinēt datu migrāciju;13. sadarboties ar trešajām personām, lai atbalstītu un uzturētu modificētu produktu vai pakalpojumu.

Galvenās tēmas

1. Ievads DevOps.2. DevOps nepieciešamība.3. DevOps pamatprincipi un koncepti.4. Pilnais steks - cilvēki un kultūra.5. Pilnais steks -procesi un prakses.6. Pilnais steks  -tehnoloģijas un automatizācija.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, stabils interneta pieslēgums, mācību programmas apguvei nepieciešamo programmatūru uz mācību laiku nodrošina izglītības iestāde.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
52
Praktiskie darbi (klātiene)
108
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Īstenošanas periods (nedēļās)
10-20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas