Pārlekt uz galveno saturu

DAX valodas pamati datu apstrādei

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "FITA"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes strādāt ar biroja programmatūru. Vēlamas prasmes strādāt ar Microsoft Excel (datu aprēķini pēc formulām, datu kārtošana, diagrammas).
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas izglītības programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs patstāvīgi un atbilstoši savām vajadzībām veikt skaidri definētus uzdevumus un risināt neierastas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā:1. veikt datu ielādi no dažādiem datu avotiem;2. veikt datu tīrīšanu un filtrēšanu;3. veidot aprēķinu rādītājus un aprēķinu kolonas DAX valodā;4. pielietot DAX funkcijas;5. veidot paneļus un vizualizēt rezultātus, izmantojot DAX aprēķinus;6. kopīgot un publicēt paneļus un atskaites;7. izprast Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principus;8. sadarboties ar kolēģiem, partneriem un klientiem datu apstrādes, analīzes un prezentēšanas procesos.

Galvenās tēmas

1. Datu avotu izvēle un to pievienošana analīzes videi.2. Ievads DAX.3. DAX mainīgo un formatēšanas izmantošana.4. Darbs ar datiem.5. Darbs ar DAX Microsoft Power BI Desktop un  Microsoft Excel vidēs.6. DAX funkcijas.7. Datu lietošanas scenāriji.8. Datu vizualizēšana.9. Vadības paneļu veidošana ar analīzes rezultātu  vizualizāciju.10. Vadības paneļu kopīgošana un publicēšana.11. Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principi un noteikumi attiecībā uz datu analīzi un kopīgošanu.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, stabils interneta pieslēgums, mācību programmas apguvei nepieciešamo programmatūru (Microsoft Excel, Power BI, DAX, Teams) uz mācību laiku nodrošina izglītības iestāde.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
40
Praktiskie darbi (klātiene)
120
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Īstenošanas periods (nedēļās)
10-20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas