Pārlekt uz galveno saturu

Datu apstrāde un analīze, izmantojot MS Excel, PowerBI, Python

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "AMIPROF"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datorlietošanas pamatprasmes
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Attīstīt izglītojamo prasmes:

Izvēlēties efektīgākās datu vākšanas metodes un veidot datu tabulas;

Izvēlēties datu analīzes un apstrādes metodes;

Veikt automatizētu datu apstrādi un vizualizāciju ar Excel un Python.Pielietot programmēšanas valodu Python;

Pielietot finanšu datu analīzes rezultātus vadības lēmumu pieņemšanai.

Galvenās tēmas

Datu ieguve, datu meklēšana un datu pirmapstrāde, datu apstrādes nozīme finanšu uzskaitē, plānošanā, budžetēšanā un analīzē.

Datu sākotnējā apstrāde, matemātiskie modeļi, statistiskās funkcijas, nosacījumu formatēšana, analītikas un optimizācijas rīki, izmantojot Excel.

Datu importēšana, validācija un konsolidācija, ievads vizualizācijā, izmantojot Excel Power Pivot, Excel Power Query un PowerBI.

Programmēšanas valoda Python, tās pielietojums datu apstrādē un analīzē.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu, audio un video funkcijām.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
60
Praktiskie darbi (klātiene)
100
Noslēguma pārbaudījums
Grupas projekta darba aizstāvēšana
Īstenošanas vietas
Pulkveža Brieža iela 15-7, Rīga, LV-1010
Īstenošanas periods (nedēļās)
17
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas