Pārlekt uz galveno saturu

Datu analīze ar Microsoft BI un Python

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "FITA"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Prasmes strādāt ar biroja programmatūru.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Pēc veiksmīgas programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs:1. sagatavot un pielietot Microsoft BI vidi datu analīzei;2. sagatavot un pielietot Python vidi datu apstrādei;3. sagatavot datus no vairākiem avotiem un formātiem analīzei;4. iegūt datus no dažādiem avotiem; tīrīt datus, izmantojot Power BI vaicājumu redaktoru;5. pielietot paņēmienus datu ticamības pārbaudei;6. definēt, veidot un optimizēt datu modeļus;7. pētīt datu relācijas un veidot DAX formulas;8. veidot datu arhīvus;9. pielietot atbilstošu metodoloģiju datu analītikai; 10. pielietot paņēmienus datu kvalitātes un integritātes nodrošināšanai;11. pielietot datu apstrādes paņēmienus un vizualizēt datu analīzes rezultātus;12. pielietot Python rīkus regresijas un korelācijas analīzei;13. veidot informācijas paneļus un vizualizācijas, lai nodrošinātu datos balstītus lēmumus; 14. modelēt un veidot datu vizualizāciju;15. veidot Python skriptus datu automātiskai atjaunināšanai izklājlapā;16. modelēt un plānot sistemātisku datu iegūšanas, apstrādes un glabāšanas vides novērošanu, lai identificētu un definētu ievainojamības un draudus, kā arī reģistrētu un ziņotu neatbilstības;17. pielietot paņēmienus proaktīvai datu konfidencialitātes un drošības aizsardzībai;18. pielietot datu aizsardzības regulas un politiku datu kvalitātes un atbilstības uzturēšanai;19. pielietot kvalitātes politiku datu kvalitātes un atbilstības nodrošināšanai; 20. veidot sadarbību ar kolēģiem, partneriem, klientiem, prezentējot datu apstrādes analīzes rezultātus.

Galvenās tēmas

1. Microsoft BI vides sagatavošana datu analīzei.2. Python vides sagatavošana datu apstrādei.3. Datu iegūšana analīzei no vairākiem avotiem un formātiem.4. Datu tīrīšana, izmantojot Power BI vaicājumu redaktoru.5. Datu ticamība.6. Datu modelēšana.7. Datu relācijas.8. DAX formulu veidošana.9. Datu konfidencialitāte un drošība.10. Datu atbalsts visa datu dzīves cikla garumā.11. Datu analītikas metodoloģijas izvēles principi.12. Datu kvalitātes un integritātes nodrošināšana.13. Datu apstrāde un datu analīzes rezultātu vizualizēšana.14. Regresijas un korelācijas analīze ar Python rīkiem.15. Informācijas paneļu veidošana.16. Datu plūsmu organizēšana.17. Python skriptu veidošana datu automātiskai atjaunināšanai izklājlapā.18. Sadarbība ar kolēģiem, partneriem, klientiem, prezentējot datu apstrādes analīzes rezultātus.19. Datu kvalitātes nodrošināšana un atbilstība datu aizsardzības regulām un politikām.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar Windows operētājsistēmu, webkameru un mikrofonu, stabils interneta pieslēgums, mācību programmas apguvei nepieciešamo programmatūru (Microsoft Excel, Power BI, Teams) uz mācību laiku nodrošina izglītības iestāde.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
40
Praktiskie darbi (klātiene)
120
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Īstenošanas periods (nedēļās)
10-20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas