Pārlekt uz galveno saturu

Datorzinības (BEZ priekšzināšanām)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 1
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Bez datora lietošanas priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zina: datora uzbūvi, peli un klaviatūru; drukāšanas tehniku; programmatūru; MS Windows vidi; MS Windows programmatūru.

Prot: lietot teksta redaktora programmas loga uzbūvi; melnraksta tehnoloģiju; teksta formatēšanas pamatus; lappuses un rindkopas formatēšanu; izdruku; tabulu veidošanu; teksta formatēšanu tabulā; teksta kopēšanu; teksta un attēlu ievietošanu prezentāciju programmā; izmantot pareizrakstības programmas; teksta redaktora dizaina pamatkurss; elektronisko tabulu darba grāmatu īpašības; skaitļu un teksta ievadīšanu elektronisko tabulu darba grāmatas lapās, to formatēšanu; datu aprēķinu veikšanu ar vienkāršu formulu palīdzību; diagrammas; prezentācijas veidošanu; internetu e-komunikācijā; problēmu risināšanu.

Spēj: izmantot digitālās prasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu darba ikdienā.

Galvenās tēmas

·         Personālā datora uzbūve

·         Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm

·         Tekstu apstrāde

·         Aprēķinu veikšana ar izklājprogrammu

·         Prezentāciju veidošana

·         Interneta pielietošana

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Nodrošina izglītības iestāde

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
56
Praktiskie darbi (klātiene)
104
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Saules iela 38, Daugavpils, LV-5401
Atbrīvošanas aleja 121B, Rēzekne, LV-4601
Raiņa iela 13, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu nov.
P. Miglinīka iela 34A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Īstenošanas periods (nedēļās)
15
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas