Pārlekt uz galveno saturu

Datorzinības bez priekšzināšanām

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "Eiropas Tālmācības centrs"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 1
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Bez nosacījumiem iepriekšējai izglītībai
Priekšzināšanu līmenis
Bez datora lietošanas priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Zināšanas un izpratne datora uzbūvi, datora lietošana un datņu pārvaldību.
 • Izpratne par datu un privātuma aizsardzību.
 • Prasme lietot:
 • rīkus digitāla satura izstrādei (MS Word),
 • digitāla satura kārtošanai un apstrādei (MS Excel),
 • digitāla satura izstrādei- prezentācijas materiālu sagatavošanai (MS PowerPoint),
 • komunikācijai un sadarbībai,
 • digitālos rīkus un programmas dokumenta parakstīšanai un oficiālai elektroniskai saziņai,
 • digitālos pakalpojumus.
 • Spēja pielietot pamata digitālās prasmes, kas nepieciešams ikdienas profesionālajā darbā.
Galvenās tēmas
 • Datora lietošana un datņu pārvaldība.
 • Informācijas apstrāde un datu pratība (Datu, informācijas un digitālā satura pārlūkošana,meklēšana un filtrēšana; Datu, informācijas un digitālā satura izvērtēšana; Digitālo avotu ticamība un drošums; Datu, informācijas un digitālā satura vienkārša pārvaldība- uzglabāšana, strukturizēšana, atgūšana).
 • Digitālie rīki un programmas dokumenta parakstīšanai un oficiālai elektroniskai saziņai.
 • Digitālie rīki un programmas komunikācijai un sadarbībai (Interneta lietošana; Valsts e-pakalpojumi un to izmantošana; Vienkāršas digitālās tehnoloģijas sabiedriskām aktivitātēm; Sadarbošanās, izmantojot digitālās tehnoloģijas; Tīkla etiķete (netiķete); Digitālās identitātes pārvaldība- autentifikāciju, izmantojot dažādus portālus, datu aizsardzība un pārvaldība).
 • Rīks digitāla satura izstrādei (MS Word).
 • Rīks digitāla satura kārtošanai un apstrādei (MS Excel).
 • Rīks digitāla satura izstrādei-prezentācijas materiālu sagatavošanai (MS PowerPoint).
 • Drošība.
 • Problēmu risināšana.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Lai persona sekmīgi piedalītos programmas apguvē nepieciešams viedtālrunis, planšete vai dators, interneta pieslēgums, Microsoft Office programmu pakete. Ieteicama kamera un mikrofons. Mācību laikā iespēja datorā instalēt mācībām nepieciešamās programmas.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
61
Praktiskie darbi (klātiene)
99
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Lomonosova iela 1 k-4, Rīga, LV-1019
Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • darba dienās, darba laikā
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas