Pārlekt uz galveno saturu

Datorzinības bez priekšzināšanām

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Ogres tehnikums
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 2
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Bez priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības programmas apguves rezultātā dalībnieks:

 • Pārzina datortehniku un tās izmantošanas iespējas.
 • Pārzina datora uzbūvi un galvenās komponentes.
 • Pārzina bezmaksas lietojumprogrammas un to izmantošanas iespējas.
 • Spēj izmantot bezmaksas lietojumprogrammas un digitālos rīkus.
 • Spēj strādāt ar datoru, perifērijas un atmiņas ierīcēm.
Galvenās tēmas
 • Ievads datora uzbūvē un datortehnikas izmantošanā.
 • Bezmaksas lietojumprogrammas.
 • Digitālo rīku izmantošana.
 • Darbs ar perifērijas un atmiņas ierīcēm.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Nav nepieciešams

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
40
Praktiskie darbi (klātiene)
120
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Ogres meža tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5001
Īstenošanas periods (nedēļās)
8
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas