Pārlekt uz galveno saturu

Datorzinības (bez priekšzināšanām)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "Mācību centrs plus"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 1
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Personām bez digitālām zināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Pilnveidot zināšanas par personālā datora svarīgākajām ierīcēm un programmatūru.
 • Izveidot un attīstīt prasmi strādāt ar peli, veikt darbības ar logiem, apskatīt un sakārtot palīgatmiņas ierīcēs esošo mapju un datņu sarakstus, veikt darbības ar mapēm un datnēm, lietot disketes un kompaktdiskus.
 • Izveidot un attīstīt prasmi veidot teksta dokumentus, veicot teksta un rindkopu noformēšanu, ievietojot tekstā attēlus un veidojot tabulas.
 • Izveidot un attīstīt prasmi veidot un lietot elektroniskās tabulas, veicot vienkāršākos matemātiskos aprēķinus ar formulu izmantošanu, veidot vienkāršās diagrammas pēc tabulu datiem.
 • Izveidot un attīstīt prasmi veidot un lietot prezentācijas, veicot darbības ar slaidiem un slaidu objektiem.
 • Izveidot un attīstīt prasmi lietot interneta resursus, meklēt un atrast vajadzīgo informāciju, izmantot e-pasta pakalpojumus.
 • Izveidot priekšstatu par drošu interneta lietošanu, datu aizsardzības nepieciešamību un metodēm.
Galvenās tēmas
 • Personālā datora uzbūve.
 • Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm.
 • Tekstu apstrāde.
 • Aprēķinu veikšana ar izklājprogrammu.
 • Prezentāciju veidošana.
 • Interneta lietošana.
 • Internets. Pārlūkprogrammas. E-pasts. Informācijas meklēšana internetā.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Tiešsaistes lekciju apmeklēšanai dators, vai telefons, vai planšete ar stabilu interneta pieslēgumu un pārlūkprogrammu. Viedierīce vēlama ar kameras un mikrofona izmantošanas iespējām.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
78
Praktiskie darbi (klātiene)
82
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
18. novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401
1. maija iela 5, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Viestura iela 5, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Dīķu iela 1, Krāslava, Krāslavas nov.
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda