Pārlekt uz galveno saturu

Datorzinības (bez priekšzināšanām)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

 ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (klātiene/neklātiene/kvalifikācijas prakse)
 • Pamatā mācības paredzētas klātienē
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. septembrī/oktobrī
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VEIDI:

 • Profesionālās tālākizglītības programma sniedz iespēju iegūt profesiju jeb profesionālo kvalifikāciju. Mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē
 • Profesionālās pilnveides izglītības programma sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes
 • Studiju kurss ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa
Izglītības iestāde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 1
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Bez datora lietošanas priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zina: datora uzbūvi, peli un klaviatūru; drukāšanas tehniku; programmatūru; MS Windows vidi; MS Windows programmatūru.

Prot: lietot teksta redaktora programmas loga uzbūvi; melnraksta tehnoloģiju; teksta formatēšanas pamatus; lappuses un rindkopas formatēšanu; izdruku; tabulu veidošanu; teksta formatēšanu tabulā; teksta kopēšanu; teksta un attēlu ievietošanu prezentāciju programmā; izmantot pareizrakstības programmas; teksta redaktora dizaina pamatkurss; elektronisko tabulu darba grāmatu īpašības; skaitļu un teksta ievadīšanu elektronisko tabulu darba grāmatas lapās, to formatēšanu; datu aprēķinu veikšanu ar vienkāršu formulu palīdzību; diagrammas; prezentācijas veidošanu; internetu e-komunikācijā; problēmu risināšanu.

Spēj: izmantot digitālās prasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu darba ikdienā.

Galvenās tēmas
 • Personālā datora uzbūve
 • Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm
 • Tekstu apstrāde
 • Aprēķinu veikšana ar izklājprogrammu
 • Prezentāciju veidošana
 • Interneta pielietošana
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Nodrošina izglītības iestāde

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
56
Praktiskie darbi (klātiene)
104
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Saules iela 38, Daugavpils, LV-5401
Atbrīvošanas aleja 121B, Rēzekne, LV-4601
Raiņa iela 13, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu nov.
P. Miglinīka iela 34A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Īstenošanas periods (nedēļās)
15
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51.20
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas