Pārlekt uz galveno saturu
Izglītības iestāde
Biznesa augstskola Turība
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Kompetence
Informācijas apstrāde/ Informācijas un datu pratība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par studiju kursa apguvi
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Kursa apguves rezultātā studējošiem būs iespēja paplašināt un iegūt jaunās zināšanas un prasmes datortehnikā un datorzinībās. Šīs kurss noderēs tiem, kuri uzsāka apgūt datorprasmes un grib izvēlēties ceļu, kas viņiem patīk visvairāk, jo pēc kursa pabeigšanas studējošiem būs pamatzināšanas un prasmes galvenajās mūsdienu datora pielietošanas jomās. Kursa laikā katrs no studējošiem izveidos savu pirmo mājas lapu, iemācīsies rediģēt fotogrāfijas, strādāt ar video, rīkot tiešraides Youtube, Facebook un citās vietnēs. Reģistrēt hostingu, savu domēnu, kā arī iepazīsies ar programmēšanas pamatiem. Kā arī tiks iegūtas prasmes par operētājsistēmas Windows 10 svarīgām funkcijām.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu, pārlūks Mozilla Firefox, Google Chrome vai Microsoft Edge. Skandas vai mobilais tālrunis ar Android vai iOS operētājsistēmu un Mozilla Firefox vai Google Chrome pārlūku. Ļoti ieteicams mikrofons. Ieteicams otrs monitors vai otrs dators

Programmas nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Plānotais mācību laiks
  • vakari
  • nedēļas nogale
  • darba stundas
  • jaukts
Adrese
Attālināti
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Papildus virsraksts
Profesionālā bakalaura studiju programma "Biznesa loģistikas vadība"
Licences datums
2018-05-30
Min. izglītojamo skaits mācību grupā
0
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Mācību stundas
120
Kontaktstundas
80
Patstāvīgo darbu stundas
40
Izglītības ieviešanas periods
10 līdz 20 nedēļas
Akreditācijas datums no
2013-06-26
Akreditācijas datums līdz
2021-12-31
Statuss
verified
Valoda
Latviešu valoda
Izveidošanas datums
2021-05-26 11:25:41
Atjaunošanas datums
2021-08-17 11:15:20
Gala pārbaudījums
Darba prezentācija
Kārta
6. kārta