Pārlekt uz galveno saturu

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Rīgas Tehniskā koledža
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Studiju programmas nosaukums
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Informācijas tehnoloģijas”
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Pēc kursa sekmīgas apgūšanas studenti pratīs iegūt, apkopot un sniegt iegūto informāciju par datortīklu projektēšanas, ekspluatācijas un administrēšanas jautājumiem, risināt problēmas, kas radušās datortīklos, kā arī viņiem būs izpratne par lokālo un globālo datortīklu uzbūves un darbības pamatprincipiem.

Studentiem būs zināšanas par datu pārraides vidēm, to ietekmi uz informācijas sistēmu drošības aspektiem. Studentiem būs zināšanas par maršrutēšanas protokoliem, TCP\IP protokolu steku un interneta darbību.

Galvenās tēmas

1.       Datortīkli – klasifikācija, vēsture, attīstība.

2.       Atvērto sistēmu sadarbības bāzes etalonmodelis.

3.       Fizikālā pārraides vide.

4.       IEEE 802.3 tehnoloģijas pamati.

5.       Sakārtotas piekļuves datortīkli.

6.       Dalītās rindas dubultkopnes tehnoloģija.

7.       IEEE 802.12 tehnoloģijas pamati.

8.       Bezvadu lokālie tīkli.

9.       Globālo tīklu tehnoloģijas:

 • X.25 un saistītie protokoli, to attīstība un tehnoloģijas;
 • Frame Relay un ATM tīkli;
 • ISDN tīkli un pakalpojumi

10.   Maršrutēšanas pamati un algoritmi.

11.   Internet protokolu sistēma.

12.   Virtuālie privātie tīkli.

13.   Ievads sensoru tīklos.

14.   Ievads aptverošā tīklošanā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar pieslēgumiem internetam, kameru un mikrofonu.

Kopējais stundu skaits
160
Kontaktstundas
80
Patstāvīgais darbs
80
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Īstenošanas periods (nedēļās)
10
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukts
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas