Pārlekt uz galveno saturu

Datorprojektēšana MasterCAM

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Jelgavas Amatu vidusskola
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Mācību priekšmeta informātika apguves kurss
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

1. izprast datorprojektēšanas sistēmu MasterCAM sastāvdaļas un darbības;

2. spēt atrast nestandarta risinājuma paņēmienus, kā arī prast praktiski pielietot šīs zināšanas;

3. prast vizualizēt MasterCAM izstrādi dažādos posmos, pielietot tām dažādas netradicionālās projektēšanas tehnoloģijas.

Galvenās tēmas
 • MASTERCAM programmatūras iespējas un saturs.
 • Vienkāršu formu ķermeņu veidošana un apstrādes tehnoloģija, izmantojot MASTERCAM programmu.
 • Vienkāršu formu modeļu apstrādes tehnoloģija, izmantojot MASTERCAM programmu.
 • Sarežģītu formu ķermeņu veidošana un apstrādes tehnoloģija, izmantojot MASTERCAM programmu.
 • Sarežģītu formu modeļu apstrādes tehnoloģija, izmantojot MASTERCAM programmu.
 • CAD/CAM sistēmu izmantošana metālapstrādē.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators, webkamera, datoraustiņas

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
70
Praktiskie darbi (klātiene)
90
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV-3001
Īstenošanas periods (nedēļās)
16
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • jaukts
Mācību cena, €
594.00
Līdzmaksājums, €
59.40
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas