Pārlekt uz galveno saturu

Datorprasmes grāmatvedībā (programma Jumis)

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
SIA "Dialogs AB" Mācību centrs
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datora lietošanas pamatprasmes, grāmatvedības pamati, bez priekšzināšanām darbā ar programmu Jumis
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zina programmas uzskaites pamatprincipus, sistēmas "Jumis" sākumprogrammu un jaunas bāzes veidošanu. Zina un prot pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu uzskaiti, banku, kasi, operācijas ar naudas līdzekļiem, darba algu, saimniecisko operāciju uzskaiti, noliktavas operācijas un reglamenta atskaites. Spēs lietot grāmatvedības programmas "Jumis" funkcijas un datorizētās grāmatvedības darba organizāciju, saimniecisko operāciju uzskaiti, grāmatvedības bilances sagatavošanu, peļņas vai zaudējumu aprēķināšanas kārtību, naudas plūsmas sastādīšanu.

Galvenās tēmas

1.Programmas uzskaites pamatprincipi. Sistēmas “Jumis” Sākumprogramma.

2.Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu uzskaite.

3.Banka, kase, operācijas ar naudas līdzekļiem.

4.Darba alga.

5.Saimniecisko operāciju uzskaite. Noliktavas operācijas.

6.Reglamenta atskaites.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators, interneta pieslēgums, austiņas ar mikrofonu, kamera, vēlams otrs monitors.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
18
Praktiskie darbi (klātiene)
142
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Īstenošanas periods (nedēļās)
20 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas