Pārlekt uz galveno saturu

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "FIBRA""
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Bez nosacījumiem iepriekšējai izglītībai
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datoru un interneta lietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt tādu zināšanu iegūšanu datoru lietošanā, kas ļautu sekmīgi sākt profesionālo darbību atbilstošās profesijās un konkurēt gan Latvijas, gan citu valstu darba tirgū.

Izglītības procesā iegūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. informācijas apstrādāšana izmantojot MS Word un MS Excel, lietojumprogrammas;

2. datu attēlošana, izmantojot diagrammas, SmartArt un tabulas;

3. prezentāciju veidošana un noformēšana;

4. mākoņpakalpojumu izmantošana;

5. moderno tehnoloģiju un iekārtu izmantošana;

6. informācijas internetā un e-pakalpojumu izmantošana ikdienas darba organizēšanai;

7. datorlietošanas ētiskā un tiesiskā drošība.

Galvenās tēmas

Datori un sabiedrība.Datoru aparatūra un programmatūra.Windows darba vide.Programmas un dokumenti Windows vidē.MS Word vides apskate.Noformējuma veidošana dokumentam.Dokumentu noslīpēšana.Datu ievadu, noformējums un aprēķinu veikšana MS Excel vidē.Datu attēlošana, izmantojot diagrammas, SmartArt un tabulas.Darblapas iestatījumi, datu saglabāšana un drukāšana.Prezentācijas veidošana.Prezentācijas demonstrēšana.Jauna kontakta pievienošana.Darbs ar vēstulēm.Darbs ar kalendāru.Darbs ar Outlook uzdevumiem.Citas Outlook iespējas.Mākoņpakalpojumu izmantošana.Darbs ar datubāzēm nepieciešamās informācijas iegūšanai.Latvijas bibliotēkas abonēto tiešsaistes datubāzu apskats.Informācija internetā un e-pakalpojumu izmantošana ikdienas darba organizēšanā.Datorlietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Internets, dators, web kamera, mikrofons, lietojumprogramma Microsoft Office, operētājsistēma Microsoft Windows

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
37
Praktiskie darbi (klātiene)
123
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Atbrīvošanas aleja 94A, Rēzekne, LV-4601
Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5401
Vienības iela 49C, Kārsava, Ludzas nov.
P. Miglinīka iela 34A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Pie Kaupra, Malta, Viļāni, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650
Brīvības iela 17-13, Krāslava, Krāslavas nov.
Īstenošanas periods (nedēļās)
16
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas