Pārlekt uz galveno saturu

Datorlietošana lietpratējiem

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "Baltijas Datoru Akadēmija"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Mācību dalībniekiem ir nepieciešamas datorlietošanas pamata prasmes.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Šī programma ir paredzēta izglītojamajiem ar priekšzināšanām - kuriem jau ir datora lietošanas prasmes un pamatiemaņas darbam ar datoru un kuri vēlās papildināt zināšanas un prasmes ar jaunām lietojumprogrammu izmantošanas funkcijām un iespējām.

Izglītības procesā tiks nodrošināta iespēja iegūt:

1. Prasmes un iemaņas darbam ar operētājsistēmu vidi;

2. prasmes un iemaņas darbam ar teksta apstrādes redaktoru rīkiem, veidojot profesionāli noformētus dokumentus;

3. prasmes un iemaņas darbam ar izklājlapu datu analīzes rīkiem;

4. prasmes un iemaņas darbam ar prezentāciju veidošanas rīkiem, veidojot un profesionāli noformējot prezentācijas;

5. prasmes un iemaņas darbam ar komunikācijas un saziņas rīkiem, konfigurējot saziņas un komunikācijas rīkus un veidojot papildu e-pasta profilus, kontaktpersonu informācijas pārvaldība u.c.;

6. prasmes un iemaņas darbam ar Microsoft Office Visio programmu;

7. prasmes un iemaņas droši darboties internetā un jēgpilni izmantot interneta resursus (meklējumprogrammas).

Galvenās tēmas

1.      Darbs operētājsistēmā

2.      Teksta apstrādes redaktors

3.      Izklājlapas

4.      Prezentāciju veidošana

5.      Saziņas un komunikācijas līdzekļi

6.      Microsoft Office Visio

7.      Tiešsaistes rīku izmantošana

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamo datoru specifikācija: procesors vismaz Intel Core I3, 4 GB RAM , 500 GB disks (SSD vai HDD), vēlams DVD diskdzinis, tīkla karte, 20" monitors, interneta pieslēgums, Microsoft Windows 10 vai ekvivalenta operētājsistēma, Microsoft Edge vai ekvivalenta pārlūkprogramma un vismaz Microsoft Office 2016 vai ekvivalenta programmatūra.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
7
Praktiskie darbi (klātiene)
153
Noslēguma pārbaudījums
ieskaite
Īstenošanas vietas
Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda