Pārlekt uz galveno saturu

Datorizēta grāmatvedība ar Horizon

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Biznesa augstskola Turība
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju modulis
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Studiju programmas nosaukums
Profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība”
Izglītības dokuments
Apliecība par studiju moduļa apguvi
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Nepieciešamas pamatzināšanas grāmatvedības uzskaitē - izglītība vai darba pieredze. Priekšzināšanas darbam ar Horizon nav nepieciešamas.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

Zināšanas:Par resursu vadības sistēmas "Horizon" praktisko pielietojumu un konfigurāciju, datu ievades un izguves, izdrukas formu un pārskatu rediģēšanu.

Prasmes:Prast efektīvi pielietot resursu vadības sistēmu Horizon uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaitei un datu, finanšu rādītāju un atskaišu ieguvei uzņēmuma vadībai un citām kompetentajām personām, nepieciešamības gadījumā pielāgojot sava biznesa specifikai.

Kompetences:Spēja veikt uzņēmuma finanšu uzskaiti un atskaiti, lietojot resursu vadības sistēmu "Horizon".

Galvenās tēmas

Datorgrāmatvedība Horizon 1

1. Uzņēmuma datu bāzes izveidošana resursu vadības sistēmā “Horizon”Konkrēta uzņēmuma rekvizītu ievadīšanaInformācijas ievadīšana par uzņēmuma darbiniekiem, sistēmas konfigurācijaDatubāzes lietotāja izveide - lomasInformācijas ievadīšana par uzņēmuma klientiem un piegādātājiem, sasaiste ar Firmas.lvKonta plāna rediģēšana un jaunu kontu izveidošana, dimensijas, objektu dimensijas. 2. Rēķinu iegrāmatošanaParasto saimniecisko darījumu ievade un grāmatošana (apgāde, realizācija)Noliktavas dokumentu ievade un grāmatošana3. Pamatlīdzekļu iegrāmatošana (sintētiskā un analītiskā uzskaite)PamatlīdzekļiNemateriālie ieguldījumi.4. Naudas līdzekļu grāmatošana Kases ieņēmumu un izdevumu orderu iegrāmatošana, kases grāmataBankas operāciju grāmatošana-Maksājuma uzdevumu iegrāmatošana, to sasaiste ar preču dokumentiem-Ienākošo maksājumu iegrāmatošana, to sasaiste ar preču dokumentiem-Bankas izraksts, tā slēgšana5. Avansa norēķiniSistēmas konfigurācija - objekta dimensijaAvansa norēķinu dokumenti ar norēķinu veidu “Neuzskaita”Avansa norēķinu dokumenti, kas piedalās debitoru/kreditoru operācijās.

Datorgrāmatvedība Horizon 2

1. Darba samaksas aprēķins un iegrāmatošanaAr darba samaksas aprēķinu saistīto datu ievade par darbiniekiemDarba laika uzskaites dokumenta izveidošanaDarba samaksas aprēķinsDarba samaksas un ar to saistīto nodokļu atskaišu sagatavošana.2. Personāla vadības bloksSistēmas konfigurācijaAtvaļinājuma rezerves fondu izveideAmata vietu (štata vietu) saraksta izveideAtskaitesMS Word šablonu imports Horizon un konfigurācijaRīkojumu veidu konfigurācija.3. Finanšu pārskatu modelēšanaPeļņas vai zaudējuma aprēķinsBilancePievienotās vērtības nodokļa atskaite4. Atskaišu redaktors - izdrukas formu rediģēšana, eksports un imports.5. Sistēmas konfigurācija.Dokumentu tipi, numeratoriKontējumu shēmasKontroles un vides parametriUzskaites parametri

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Nepieciešams dators ar webkameru, mikrofonu, interneta pieslēgumu, pārlūks Mozilla Firefox, Google Chrome vai Microsoft Edge. Skandas vai mobilais tālrunis ar Android vai iOS operētājsistēmu un Mozilla Firefox vai Google Chrome pārlūku. Ļoti ieteicams otrs monitors vai otrs dators.

Kopējais stundu skaits
160
Kontaktstundas
100
Patstāvīgais darbs
60
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
13-20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • darba dienās, darba laikā
Mācību cena, €
720.00
Līdzmaksājums, €
72.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas