Pārlekt uz galveno saturu

Datorizētā grāmatvedība

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Smiltenes tehnikums
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Datoru lietošanas pamatprasmes, priekšzināšanas grāmatvedībā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Strādāt Windows vidē, izvietot tekstu un objektu dokumentā.
 • Lietot tekstapstrādes lietotni MS Word, noformēt dokumentus.
 • Lietot izklājlapu lietotni MS Excel, veidot tabulas un veikt tajās aprēķinus.
 • Lietot specializētās datorprogrammas* finanšu dokumentu apstrādei.
 • Lietot specializētās datorprogrammas* uzskaites operāciju veikšanai.
 • Lietot specializētās datorprogrammas* nodokļu aprēķināšanai un deklarāciju aizpildīšanai.
 • Lietot specializētās datorprogrammas* gada pārskatu sastādīšanai. *Plānots izmantot grāmatvedības datorprogrammu "Zalktis".
Galvenās tēmas
 • Darbs Windows vidē (darbību Windows vidē pamatprincipi; dialoga loga lietošana, datņu, mapju nosaukumi, īpašības; dažādas datņu skatu izvēles iespējas, kārtošana, pārvietošana, meklēšana, arhivēšana).
 • Tekstapstrādes lietotne MS Word (lapas parametru iestatīšana, teksta ievadīšana, rediģēšana, fontu un stilu izvēle, rindkopas noformēšana; lietvedības dokumentu (iesniegums, rīkojums, inventarizācijas akts u.c.) noformēšana; dokumentu drukāšana).
 • Izklājlapu lietotne MS Excel (datu ievadīšana; šūnu satura formatēšana, tabulas izveide, aizpildīšana; dažādi datu formātu veidi; aprēķinu veikšana tabulās, izmantojot funkcijas un formulas; dokumentu drukāšana).
 • Grāmatvedības datorprogrammas iespējas.
 • Ilgtermiņa ieguldījumi.
 • Darba algas.
 • Finanšu dokumenti.
 • Apgrozāmie līdzekļi.
 • Kreditori.
 • Nodokļi un deklarācijas.
 • Ieņēmumi un izdevumi.
 • Gada pārskats.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Materiāltehniskais nodrošinājums dalībai tiešsaistes nodarbībās - interneta pieslēgums, dators (vai cita piemērota viedierīce), mikrofons, vēlama kamera. Plānots izmantot tiešsaistes platformu Microsoft Teams, īstenojot daļu no izglītības programmas attālināti.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
26
Praktiskie darbi (klātiene)
134
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729
Īstenošanas periods (nedēļās)
10
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
440.00
Līdzmaksājums, €
44.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas