Pārlekt uz galveno saturu

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra “Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža”
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Pamatlīmenis 2
Studiju programmas nosaukums
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma "Biotehnoloģija"
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Nav nepieciešams
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Prasmes

- pratīs droši darboties interneta vidē un identificēt interneta krāpniecību;

- pratīs darboties pamatlīmenī ar WEB un Windows bāzētām programām, kā MS Word, Excel, PowerPoint;

- spēs atrast informāciju globālajā tīmeklī;

- spēs izmantot mūsdienu failu un datu kopīgošanas iespējas.

Zināšanas

- zinās digitālās higiēnas pasākumus un kiberdošibas pamatus.

- zinās kā formatēt un aizpildīt dažādus faila formātus;

- zinās kā veidot prezentācijas;

- zinās kā efektīvi un droši dalīties ar failiem un datiem;

- zinās kā ātri atrast informāciju globālajā tīmeklī.

Kompetences

- izpratīs kiberdrošības būtību un tās lomu ikdienas dzīvē;

- spēs orientēties dažādos failu formātos un kā ar tiem darboties;

- spēs atrast nepieciešamo informāciju globālajā tīmeklī;

- spēs ērtā un drošā veidā dalīties ar informāciju.

Galvenās tēmas
 • Drošs darbs digitālajā vidē (kiberdrošības pamati);
 • Lietojumprogrammu  un WEB bāzētu programmu funkcionālās iespējas;
 • Digitālā komunikācija;
 • Vispasaules Tīmekļa iespējas informācijas meklēšanai, informācijas apmaiņai.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Patstāvīgo darbu veikšanai būs nepieciešamas dators ar interneta pieslēgumu.

Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
40
Patstāvīgais darbs
40
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Zeiferta iela 2, Olaine, LV-2114
Īstenošanas periods (nedēļās)
12
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukts
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas