Pārlekt uz galveno saturu

Datorgrāmatvedības programma "PayTraq"

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Ekonomikas un kultūras augstskola
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Studiju programmas nosaukums
Profesionālā bakalaura studiju programma "Grāmatvedība un audits"
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Finanšu grāmatvedība
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Izprot grāmatvedības datorprogrammu būtību un darbības pamatprincipus
 • Pārzina grāmatvedības datorprogrammu un to atsevišķo apakšsistēmu darbu
 • Spēj pielietot apgūtās zināšanas par datorprogrammas sagatavošanu darbam, datu ievadi, atskaišu sagatavošanu praktiski
 • Spēj praktiski veikt saimniecisko operāciju grāmatojumus un ierakstus grāmatvedības kontos un uzskaites reģistros, izveidot atskaites konkrētajā grāmatvedības datorprogrammā
 • Spēj patstāvīgi darboties konkrētajā grāmatvedības datorprogrammā.
Galvenās tēmas
 • Datorizētā grāmatvedības uzskaite
 • Darbs ar partneriem programmā „PayTraq”
 • Darbs ar preču/pakalpojumu sarakstu programmā „PayTraq”
 • Pārdošana un iepirkumi programmā „PayTraq”
 • Naudas līdzekļu uzskaite programmā „PayTraq”
 • Modulis grāmatvedība programmā „PayTraq”
 • Noliktava programmā „PayTraq”
 • Pamatlīdzekļu uzskaite programmā „PayTraq”
 • Algas uzskaite programmā „PayTraq”
 • Avansu norēķinu modulis programmā „PayTraq”
 • Finanšu, grāmatvedības un nodokļu pārskati programmā „PayTraq”
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītojamajam nepieciešamais aprīkojums: dators vai planšetdators, vai jebkura cita viedierīce, austiņas vai skaļrunis (var būt integrētais) un interneta pieslēgums vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu. Papildus specifisku programmatūru instalēšana nav nepieciešama, to nodrošina izglītības iestāde, izmantojot mākoņrisinājumus.

Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
32
Patstāvīgais darbs
48
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Pērnavas iela 62, Rīga, LV-1009
Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
16
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas