Pārlekt uz galveno saturu

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 3
Studiju programmas nosaukums
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Grāmatvedība”
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Iemaņas darbā ar Internet pārlūkprogrammu, Windows, zināšanas grāmatvedībā.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Studiju kursa apguves rezultātā tiek iegūtas zināšanas par grāmatvedības darba organizēšanu, datu apstrādi un grāmatvedības informācijas uzskaites nodrošināšanu, kā arī prasmes rīkoties ar grāmatvedības datorprogrammu "Zalktis".

Papildus tiek iegūtas zināšanas par grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas pamatiespējām ar "Jumis" programmu, kā arī prasmes darboties šajā programmā. Kursa laikā tiek attīstīta digitālā kompetence, kā arī sociālā un mācīšanās kompetence.

Galvenās tēmas
 • Ievads datorgrāmatvedībā, datorprogrammu raksturojums, specifikācijas
 • Grāmatvedības datorprogrammas sagatavošana darbam
 •  Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
 • Apgrozāmo līdzekļu uzskaite
 • Kreditoru uzskaite
 •  Darba samaksas aprēķins un uzskaite
 • Finanšu atskaites un nodokļu deklarāciju sagatavošana
 • Finanšu pārskata sagatavošana
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar MS Windows OS un Internet pieslēgumu.

Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
40
Patstāvīgais darbs
40
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Īstenošanas periods (nedēļās)
10
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas