Pārlekt uz galveno saturu

Datorgrāmatvedība 1C: Grāmatvedība

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "Mācību centrs plus"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Digitālās prasmes vismaz DigComp 3.līmenī, pamatzināšanas grāmatvedībā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Reģistrēt saņemtos un izsniegtos saimniecisko darījumu dokumentus hronoloģiskajos un sintētiskajosgrāmatvedības datorprogrammā 1C: Grāmatvedība.
 • Zināšanas par finanšu pārskata sastādīšanu datorprogrammā 1C: Grāmatvedība.
 • Prasmes un iemaņas reģistrēt, apstrādāt un noformēt gada pārskatiem nepieciešamo informāciju datorprogrammā 1C: Grāmatvedība.
 • Prasmes veikt datorprogrammā 1C: Grāmatvedība korekcijas pārskata periodā uzkrātajai informācijai.
 • Prasmes un iemaņas sakārtot datorprogrammā 1C: Grāmatvedība nepieciešamo dokumentāciju katras atsevišķas uzskaites objektu grupā.
 • Prasmes datorprogrammā 1C: Grāmatvedība grāmatojumu veikšanā.
 • Prasmes datorprogrammā 1C: Grāmatvedība izvēlēties un atlasīt nepieciešamo informāciju.
 • Prasmes un iemaņas datorprogrammā 1C: Grāmatvedība sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem.
Galvenās tēmas

Uzņēmuma  saimnieciskas darbības uzskaites vispārējie principi.Informācijas bāzes sagatavošana.Reģistru sākotnēja aizpildīšana.Sākotnējo atlikumu ievadīšana.Informācijas apkopojums par programmas 1C:Grāmatvedība pamatfunkcijām un formām.Darba alga un kadru uzskaite.Uzskaites vispārējie principi.Materiālu un pakalpojumu uzskaiteRažošanas un materiālu uzskaite.Materiāla apkopojums.Kases operāciju uzskaite. Norēķini ar kontraģentiem.Bankas operāciju uzskaite. Norēķini ar kontraģentiem.Valūtas operāciju uzskaite.Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu (NA) uzskaite.Norēķini ar  norēķina personām un kontraģentiem.Perioda nobeigšana.Reglamenta pārskati.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Tiešsaistes lekciju apmeklēšanai dators, vai telefons, vai planšete ar stabilu interneta pieslēgumu un pārlūkprogrammu. Viedierīce vēlama ar kameras un mikrofona izmantošanas iespējām.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
55
Praktiskie darbi (klātiene)
105
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
18. novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401
1. maija iela 5, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Viestura iela 5, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Dīķu iela 1, Krāslava, Krāslavas nov.
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda