Pārlekt uz galveno saturu

Datorgrafika un dizains

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Studiju programmas nosaukums
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Programmēšana un Datortīklu administrēšana”
Izglītības dokuments
APLIECĪBA
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Nav nepieciešamas specifiskas zināšanas
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izprot datorgrafikas valodu būtību, darbību.

Spēj strādāt ar programmu veidiem un attēlu koriģēšanas principiem.

Izprot un pielieto datorgrafikas redaktorus un to funkciju raksturojumus

Galvenās tēmas

1.Ievads datorgrafikā.

2.Datorgrafikas tipi – vektorgrafika. Adobe Illustrator.

3.Alternatīvā vektorgrafikas programma - InkScape.

4.Datorgrafikas tipi – rastra grafika. Adobe Photoshop.

5.Alternatīvā vektorgrafikas programma - Gimp.

6.Tiešsaistes alternatīvo datorgrafikas redaktoru apskats – Tinkercad, Animaker, Canvas.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar lietojumprogrammām un interneta pieslēgumu

Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
40
Patstāvīgais darbs
40
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Pasta iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Īstenošanas periods (nedēļās)
10
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukts
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas