Pārlekt uz galveno saturu

Datorgrafika un 3D modelēšana

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Profesionālās tālākizglītības centrs "Eiropas Tālmācības centrs"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā, digitāla interaktīva satura veidošanā un izmantošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 • Zināšanas un izpratne par modelēšanas un animācijas principiem.
 • Prasme strādāt ar jaunākām digitālām multimediju tehnoloģijām.
 • Spēja patstāvīgi pielietot zināšanas praktiskajā darbā, veidojot dažādus trīsdimensiju objektus, teksturēt un animēt tos.
Galvenās tēmas
 • Ekrāna ieraksta iespējas (Apmācošo materiālu izstrāde izmantojot standarta biroja lietotņu rīkus; Prezentāciju pārveide video materiālā);
 • Datorgrafikas/3D lietotnes (3D modelēšanas lietotnes multimediju dizainā; Attēlu apstrādes lietotnes; Animētu grafikas materiālu izstrāde)
 • 3D modelēšanas lietotne Sketchup (Sketchup web iespējas un darba vide;Darba vides iekārtojums un parametri; Objekta modelēšana un pamata darbarīki; Mērvienību pievienošana un objekta izveide pēc noteiktiem parametriem;Objektu dizains
 • 3D izdruka
 • Programmatūra attēla apstrāde (Rastra grafikas redaktori multimediju dizainā; Vektoru grafikas lietotnes un to pielietojums; Attēlu formātu atšķirības; Problēmas un to risinājumi attēlu izdrukās)
 • Rastra attēlu redaktors GIMP un multimediju dizains (Attēlu formāts un darba vide multimediju dizainā; Pamata instrumenti attēla apstrādē; Kolāžas izveide; Filtru pielietojums; Animāciju izveide multimediju dizainā.)
 • Praktiskā projekta realizācija (Dizaina elementa izstrāde un modelēšana; Objekta reklāmas rullīša izveide tīmeklim)
 • Noslēguma pārbaudījums
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Lai persona sekmīgi piedalītos programmas apguvē nepieciešams viedtālrunis, planšete vai dators, interneta pieslēgums, Microsoft Office programmu pakete. Ieteicama kamera un mikrofons. Mācību laikā iespēja datorā instalēt mācībām nepieciešamās programmas.

Kopējais stundu skaits
160
Teorija (klātiene)
64
Praktiskie darbi (klātiene)
96
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Lomonosova iela 1 k-4, Rīga, LV-1019
Īstenošanas periods (nedēļās)
20
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • darba dienās, darba laikā
 • jaukts
Mācību cena, €
563.20
Līdzmaksājums, €
56.32
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas