Pārlekt uz galveno saturu

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Studiju programmas nosaukums
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Mākslas institūciju pārvaldība”
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Studiju kursa reflektantiem nepieciešamas bāzes zināšanas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas:

1. par datoru programmu nodrošinājuma veidiem un pielietošanas mērķiem;

2.par datorgrafikas veidiem;

3. par datorgrafikas pamatjēdzieniem.

Prasmes:

1. prasmes attēlu digitālās apstrādes programmu izmantošanā;

2. Prasmes Web programmēšanā HTML5 (V)+css;

3. Prasmes nocode rīku izmantošanā;

Kompetences:

1. Attēlu digitālās apstrādes programmas izmantošanā;

2. Web programmēšanas HTML (V)+css un nocode rīki;

3. Datorgrafikas veidi, pamatjēdzieni.

Galvenās tēmas

1. Datoru programmnodrošinājuma veidi un pielietošanas mērķi;  

2. Datorgrafikas veidi, datorgrafikas pamatjēdzieni; 

3. Dizains un maketēšana: ievads;

4. Dizains un maketēšana: vektorgrafika grafiskajā dizainā;  

5. Attēlu digitālās apstrādes programmas Adobe photoshop, Canva, GIMP;  

6. Web programmēšana HTML5 (V)+css, mājaslapu izveide un nocode rīki.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Nepieciešams dators ar programmatūru, kas spēj atvērt Microsoft Office failus. Nepieciešama piekļuve internetam.

Klātienes lekciju un praktisko nodarbību laikā būs iespēja izmantot uz vietas koledžā pieejamos datortehnikas un datorprogrammatūras resursus.

Kopējais stundu skaits
40
Kontaktstundas
30
Patstāvīgais darbs
10
Noslēguma pārbaudījums
Eksāmens
Īstenošanas vietas
Bruņinieku iela 57, Rīga, LV-1011
Īstenošanas periods (nedēļās)
4
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • jaukts
Mācību cena, €
180.00
Līdzmaksājums, €
18.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas