Pārlekt uz galveno saturu

IEVĒRO:

 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties 2 reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Drīkst pieteikties vienai izglītības programmai

ŅEM VĒRĀ:

 • Prasības iepriekšējai izglītībai un priekšzināšanu līmenim
 • Izglītības programmas stundu sadalījumu (teorija/praktiskie darbi; kontaktstundas/patstāvīgais darbs)
 • Izglītības programmas īstenošanas vietu
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023.maijā/jūnijā
 • Ja rodas papildu jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

DIGITĀLO KOMPETENČU LĪMENIS:

 • Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību
 • Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams
 • Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas
 • Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas
 • Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem
 • Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās
Izglītības iestāde
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Izglītības programmas veids
Studiju kurss
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Studiju programmas nosaukums
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Programmēšana un datortīklu administrēšana"
Izglītības dokuments
Apliecība
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Iemaņas darbā ar interneta pārlūkprogrammu, Windows (vai citu operētājsistēmu).
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Studiju kurss sniedz zināšanas par rastru un vektoru grafikas pamatprincipiem un to praktisko pielietojumu, izmantojot bezmaksas rastra grafikas programmu Gimp (pilnvērtīgais Photoshop analogs) un bezmaksas vektoru grafikas programmu Inkscape (pilnvērtīgais CorelDraw vai Illustrator analogs).

Rezultātā kursa klausītāji iegūst prasmes apstrādāt attēlus datorā: izveidot logotipus vai reklāmas bukletus, kolāžas vai mājas lapas reklāmkarogus (banerus), uzlabot attēlu kvalitāti (veco foto atjaunošana, nevajadzīgo objektu noņemšana no bildes, foto efektu pielietojums u.c.) un sagatavot ciparu bildes izdrukai vai publicēšanai mājas lapā.

Studiju kursa apguve pilnveido interesentu informācijas apstrādes, digitālā satura veidošanas un multimediju dizaina kompetences.

Galvenās tēmas
 • Ievads darbā ar vektoru grafiku, programmas Inkscape īpatnības un iespējas.
 • Vienkāršo formu zīmēšana Inkscape vidē.
 • Zīmējumu rediģēšana.
 • Krāsas.
 • Filtru pielietojums.
 • Ievads darbā ar rastra grafiku, programmas Gimp īpatnības un iespējas.
 • Vienkāršākie bilžu rediģēšanas paņēmieni un instrumenti.
 • Darbs ar krāsām.
 • Slāņu pielietojums.
 • Filtri un to lietojums.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators (vismaz 512 Mb operatīvas atmiņas); MS Windows (Mac vai Linux) un Interneta pieslēgums; Gimp un Inkscape bezmaksas programmatūra.

Kopējais stundu skaits
80
Kontaktstundas
50
Patstāvīgais darbs
30
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Īstenošanas periods (nedēļās)
10
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36.00
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas